Grb BiH

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

О сектору


  1. Одсјек за геодезију
  2. Одсјек за геологију и метеорологију

У Сектору за геодетске, геолошке и метеоролошке послове обављају се послови:

- припремање и извршавање прописа; послови и задаци који су у надлежности Босне и Херцеговине и који се односе се на утврђивање основних принципа координације активности;

- усклађивања планова ентитетских тијела власти и дефинирање стратегије на међународном плану у подручјима геодетске дјелатности, укључујући сарадњу из ове области са Интернационалном унијом за геодезију и геофизику (ИУГГ) као и са осталим свјетским асоцијацијама из ове области;

- учествује у припремању и извршавању међународних споразума из ове области;

- послови који се односе на основне геодетске радове и картографију од значаја за Босну и Херцеговину, геолошке дјелатности укључујући сарадњу са Свјетском геолошком асоцијацијом (ИУГС) као и са осталим свјетским асоцијацијама из ове области,

- учествује у припремању и извршавању међународних споразума из ове области,

- послове који се односе на координацију израде инжињерскогеолошке карте БиХ и хидрогеолошке карте БиХ, те метеоролошке дјелатности укључујући сурадњу са Свјетском метеоролошком организацијом (WМО) као и са осталим свјетским асоцијацијама из ове области;

- учествује у припремању и извршавању међународних споразума из ове области

Прикажи више

Актуелности из сектора

Свјетска метеоролошка организација (WМО) јача посвећеност науци

Научно савјетодавни одбор бира предсједавајућег и потпредсједника Нови главни научник именован у WМО Секретаријат

Прочитај  

Глобално партнерство захтијева снажнију припрему за вруће вријеме током COVID-19

Bише  

Глобално сезонско ажурирање климе пружа смјернице о температурама, падавинама

Bише  

Извјештај о стању тржишта непокретности за 2019. годину

Bише