Biografija ministrice civilnih poslova Bosne i Hercegovine Ankice Gudeljević

29.05.2020

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

                                                                                                             Аnkica Gudeljević rođena je 26.07.1964.godine. Osnovnu školu završila je Njemačkoj, a potom srednju u Sarajevu, Školski centar „Pero Kosorić“. Na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu u periodu od 1984. do 1989.godine stekla je zvanje profesorice njemačkog jezika i književnosti.

Od 1990. do 1996. godine živi u Gracu u Austriji, gdje najprije radi kao prevoditeljica u osiguravajućem društvu, a potom se bavi privatnim biznisom.

Godine 1997. započinje karijeru u Bosni i Hercegovini. Do 2003.godine radi u Ekonomskoj školi, Brčko distrikt BiH, kao profesorica njemačkog jezika, od 2004. do 2009.godine obavlja funkciju direktorice Autoland doo, a potom do 2014.godine šefice Službe za marketing Javnog preduzeća Komunalno, također u Brčko distriktu.

2015.godine Ankica Gudeljević zapošljava se u Ministarstvu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine gdje obavlja poslove savjetnice u Uredu zamjenika ministra, a 2018.godine biva imenovana za ambasadoricu Bosne i Hercegovine u Saveznoj Republici Njemačkoj.

Od 2019.godine do imenovanja za ministricu civilnih poslova BiH radi kao zamjenica  direktora Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH.

Od 1997. politički je aktivna u Hrvatskoj demokratskoj zajednici BiH, od 2011.godine do 2015.godine bila je članica Predsjedništva HDZ BIH, a od 2015.godine članica je Centralnog odbora HDZ BIH i zamjenica predsjednice Zajednice žena HDZ BIH „Kraljica Katarina Kosača“.

Ankica Gudeljević aktivno govori njemački i engleski jezik, udata je, stalno nastanjena u Brčko distriktu BiH.