Kontakti


05.06.2020

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

 

 

Ime i prezime

Funkcija

Direktni

broj

Fax

ANKICA GUDELJEVIĆ

Ministrica

033 221 073

 

Davor Bošnjak

Šef Kabineta ministrice

033 221 073

 

Ljilja Zovko

 Savjetnica ministrice

033 492 590

 

Vlaisavljević Sanja

  Savjetnica ministrice

033 492 591

 

Jelena Bukovac

  Savjetnica ministrice

 

 

Željka Hrgota

 Tehnička sekretarka

033 221 073

Fax

033 221-074

Siniša Ilić

Zamjenik ministrice

033 492 566

 

Nikolina Hajder

Šefica Kabineta zamjenika ministrice

033 492 565

 

 

033 492 565

 

Kristina Gašević

 

033 492 566

 

Velimir Stojanović

 

033 492 566

 

Biljana Čamur – Veselinović

Sekretarka Ministarstva

 

033 492 533

 

Dijana Smajlović

 

 

033 492 533

 

Fax

033 492-625

Radmilo Vujadinović

 

033 492 534

 

Branka Petković

 

033 492 538

 

Zorica Rulj

 

033 492 532

 

Tanja Trapara

 

033 492 531

 

Lemana Kavazović –Kopić

 

033 492 531

 

Belma Čaušević

 

033 492 538

 

Miodrag Pandurević

Pomoćnik ministrice za pravne, kadrovske i opće poslove

033 492 577

 

Nasiha Teskeredžić

 

033 492 578

 

Fax

033 492-649

Edin Kučuković

Šef Odsjeka za pravne poslove

033 492 576

 

Maja Oštro

 

033 492 571

 

Enesa Mrkaljević

 

033 492 571

 

Emina Baždarević

 

033 492 571

 

Indira Hodžić

 

033 492 571

 

Amra Trnka – Oručević

Šefica Odsjeka za kadrovske i opšte poslove

033 492 576

 

Jelena Limić

 

033 492 574

 

Mirela Hodžić

 

033 492 574

 

Lamija Sivić-Hodžić

Šefica Pisarnice

033 492 581

 

Mirko Jovančić

 

033 492 580

 

Ljiljana Mitrić

 

033 492 581

 

Vitomirka Rosuljaš

 

033 492 579

 

Mensura Mustafić – Alagić

 

033 492 581

 

Davor Baković

 

033 492 575

 

Nenad Janković

 

033 492 575

 

 

Pavlović Mirna

Pomoćnica ministra za finansijsko –materijalne poslove i unutrašnju podršku

 

033 492 547

 

Mirjana Elez

 

033 492 549

 

Fax

033 492 631

Edin Salihagić

 

Šef Odsjeka za finansijsko –materijalne poslove

033 492 544

 

Hamijeta Čengić

 

033 492 542

 

Milana Marjanović

 

033 492 543

 

Snježana Savić

 

033 492 543

 

Sejdefa Pintol

 

033 492 543

 

Ema Stanić

 

 

 

Ivana Lubura

Šefica Odsjeka za unutrašnju podršku i kontrolu

033 492 546

 

Adnan Vukojević

 

033 492 604

 

Aleksandra Pantić

 

033 492 595

 

Alen Hadžić

 

033 492 592

 

Refik Džafo

 

033 492 592

 

Goran Lepoša

 

033 492 573

 

Remzija Islamagić

 

033 492 573

 

Milan Zjajić

 

Pomoćnik ministra za državljanstvo i putne isprave

033 492 560

 

Sanja Stojanović

 

033 492 558

 

Fax

033 492 637

Merima Šenderović

Šefica Odsjeka za državljanstvo

033 492 529

 

Ninoslava Marić

 

033 492 562

 

Edin Ćimić

 

033 492 562

 

Maša Marojević-Salihović

 

033 492 566

 

Nermina Mahić

 

033 492 556

 

Lada Glamočak

 

033 492 556

 

Senad Dervišević

 

033 492 605

 

Adisa Fakić

 

033 492 605

 

Jelena Klačar

 

033 492 558

 

Valentina Sorak

 

033 492 605

 

Samija Leka

 

033 492 557

 

Fehma Kalkan

Šefica Odsjeka za putne isprave

033 492 563

 

Rejhana Merdan

 

033 492 563

 

Ljilja Predragović

 

033 492 563

 

Aleksandra Šehovac

 

033 492 564

 

Enisa Karović

 

033 492 564

 

Dragica Knežević

Šefica Odsjeka za naturalizaciju stranih državljana

033 492 539

 

Mevludin Kurbašić

 

033 492 612

 

Fuad Kočo

 

033 492 612

 

Šejla Hanić

 

033 492 540

 

Dragan Mijović

 

033 492 540

 

 

Damir Dizdarević

 

Pomoćnik ministra za rad, zapošljavanje socijalnu zaštitu i penzije

 

033 492 512

 

Svjetlana Ćorić

 

033 492 510

 

Nenad Novaković

Šef Odsjeka za rad i zapošljavanje

033 492 509

 

Hajrija Dautović

 

033 492 508

 

Zorica Krsmanović

 

033 492 508

 

Mersa Tinjak

 

033 492 507

 

Radojka Tešanović

 

033 492 514

 

Lidija Markota

Šefica Odsjeka za socijalnu zaštitu i penzije

033 492 584

 

Ermin Terko

 

033 492 613

 

Sanela Fočo

 

033 492 513

 

Draženka Malićbegović

Pomoćnica ministra za zdravstvo

033 492 522

 

Goran Gadže

 

033 492 523

 

Fax

033 492 621

 

Dalibor Pejović

Šef Odsjeka za statističko analitičke poslove i izvještavanje

 

033 492 526

 

Dušan Kojić

 

033 492 524

 

 

Jasna Džemić

Šefica Odsjeka za evropske integracije i međunarodnu saradnju

 

033 492 611

 

Snježana Brčkalo

 

033 492 527

 

Dunja Pejović

 

033 492 526

 

Vedrana Janjetović- Čojo

 

 

033 492 528

 

Amela Adilović

 

033 492 528

 

Adnan Husić

Pomoćnik ministra za obrazovanje

033 492 521

 

 

Maja Prodanović – Šoja

 

033 492 519

 

Fax

033 492 627

Alma Ćatović

 

033 492 520

 

Enida Vehabović

 

033 492 511

 

Daria Duilović

 

Šefica Odsjeka za koordinaciju obrazovne politike

033 492 606

 

Lutvo Mahmutović

 

033 492 517

 

Elma Isanović

 

033 492 515

 

Almina Ćibo

 

033 492 516

 

Aida Džaferović

 

033 492 516

 

 

Aida Durić

Šefica Odsjeka za evropske integracije i međunarodnu saradnju

 

033 492 518

 

Lejla Divović

 

033 492 515

 

Sanela Turković

 

033 492 517

 

Dragana Vujanović

 

033 492 516

 

Mirela Alihodžić

Šefica Odsjeka za mobilnost i mlade

033 492 569

 

Kemal Salić

 

033 492 511

 

Branka Avdibegović

 

033 492 511

 

Admir Čeho

 

033 492 511

 

Milijana Lale

Šefica Odsjeka za statistiku, analitiku i izvještavanje

033 492 518

 

Bojana Marić

 

033 492 517

 

Saša Pardo

 

033 492 520

 

Suvad Džafić

Pomoćnik ministra za nauku i kulturu

033 492 550

 

Dragana Macan

 

033 492 552

 

Ammar Miraščija

Šef Odsjeka za nauku

033 492 597

 

Alma Hasanović

 

033 492 593

 

Mirjana Nikolić

 

033 492 599

 

Danijela Vukadin

 

033 492 599

 

Asim Kraković

 

033 492 551

 

Amira Redžić

Šefica Odsjeka za kulturu

033 492 554

 

Edin Veladžić

 

033 492 555

 

Aida Šabanović Drače

 

033 492 598

 

Maida Duranović

 

033 492 598

 

Jelena Džomba

 

033 492 598

 

Sanja Musić

 

033 492 593

 

Aleksandra Mihić

 

033 492 585

 

Šejma Malanović-Adilović

 

033 492 531

 

Anđa Kalem-Perić

Pomoćnica ministra za sport

033 492 536

 

Nevena Botonjić

 

033 492 537

 

 

Velibor Lazarević

Šef Odsjeka za praćenje izrade i provođenja strategija, projekata i programa u sportu

 

033 492 572

 

Zorica Radovanović

 

 

033 492 587

 

Velibor Vasović

Šef Odsjeka za međunarodnu saradnju i razvoj sporta

033 492 572

 

Adis Osmanović

 

033 492 600

 

Ljubomir Lukić

 

033 492 602

 

Veljko Radovanović

 

033 492 587

 

Mirela Mandal

Šefica Odsjeka za razvoj i praćenje informacionog sistema u sportu

033 492 608

 

Mladen Popić

 

033 492 609

 

Haris Čengić

 

Pomoćnik ministra za geodetske, geološke i meteorološke poslove

033 492 505

 

Suvada Šuman

 

033 492 506

 

Fax

033 492 620

Vladimir Bojat

Šef odsjeka za geodetske poslove

033 492 504

 

Zijad Pehilj

 

033 492 502

 

Amer Zoranić

 

033 492 503

 

 

Šef Odsjeka za geologiju i meteorologiju

 

 

Ljiljana Govedarica

 

033 492 501

 

Mirha Ošijan

 

033 492 501

 

 

Jedinica za internu reviziju

 

 

Piralić Said

 

033 521 011

 

Nermina Prelić

 

033 521 011

 

Predrag Veljo

 

033 521 011

 

 

Komisija za deminiranje u BiH

 

 

Snežana Nišić Avdalović

033 492 506

 

Robert Ljuban

033 492 549

 

 

 

 

Kontakti