Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

UNESCO Nagrada za obrazovanje djevojčica i žena za 2022. godinu

23.03.2022

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

UNESCO je otvorio poziv za dostavljanje nominacija za nagradu za doprinos u oblasti obrazovanja djevojčica i žena, a koju finansira Vlada Narodne Republike Kine. Cilj ovog poziva je nagraditi projekte/programe pojedinaca, institucija, organizacija, i drugih subjekata koji promovišu obrazovanje djevojčica i žena, u skladu sa politikama i ciljevima UNESCO-a u ovoj oblasti. Nagrada se sastoji od diplome i iznosa od 50.000 $ za dva dobitnika. 

Više informacija o nagradi se može naći na sljedećem linku:  https://en.unesco.org/themes/women-s-and-girls-education/prize.

Uslovi i kriteriji za nominacije za nagradu, kao i nominacioni obrazac u elektronskom formatu se mogu preuzeti na sljedećem linku:

https://en.unesco.org/sites/default/files/gwe_prize_explanatory_note.pdf#page=2.

Nominacioni obrazac popunjen na engleskom jeziku, kao i prateće dokumente prevedene na engleski jezik, je potrebno dostaviti na email elma.isanovic@mcp.gov.ba, najkasnije do 29. aprila 2022. godine. 

 

Nepotpune i neuredne prijave koje nisu u skladu sa kriterijima nagrade, kao i prijave koje pristignu nakon naznačenog roka, neće biti uzete u razmatranje.