Grb BiH

BOSNIA AND HERZEGOVINA

Vijesti

 

ALL NEWS


SECTORS

CATEGORIES

(Not translated) Stipendije za Master program u zaštiti kulturnih dobara u odgovoru na krizu

10/10/2022

Send documents on email

Email sender (*):
Email recipient (*):
Comment:

SUISS - Scuola Universitaria Interdipartimentale in Scienze Strategiche Univerziteta u Torinu, u saradnji sa ovim UNESCO Regionalnim biroom za nauku i kulturu u Evropi, ustanovio stipendiju za „Master u zaštiti kulturnih dobara u odgovoru na krizu ”.

Svrha stipendije je promovisanje integrisanog sistema istraživanja, obuke, informacija i dokumentacije u oblasti zaštite kulturnih dobara. Služit će kao sredstvo za olakšavanje saradnje između značajnih, međunarodno priznatih istraživača i nastavnog osoblja Univerziteta u Torinu, i do dva master studenta iz zemalja jugoistočne Evrope u okviru geografskog djelokruga UNESCO-ovog Regionalnog biroa.

Master program se sastoji od predavanja i aktivnosti koje organizuje Univerzitet u Torinu sa ciljem jačanja međunarodnih napora i unapređenja saradnje u suočavanju sa izazovima koji se pojavljuju u zaštiti kulturnog nasljeđa zbog sukoba, nedozvoljenih aktivnosti, prirodnih katastrofa i uticaja klimatskih promjena, te za unapređenje socijalnih i ekonomskih kapaciteta za oporavak pogođenih zajednica.

Zainteresovane, kvalifikovane osobe se mogu prijaviti za stipendiju putem online aplikacije, dostupne na linku https://www.culturalpro.it/protection/, najkasnije do 14.10.2022. godine.