Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

Pripremne radnje za implementaciju projekta razminiranja desne obale rijeke Save

12.11.2020

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

Na online sastanku održanom 30.09.2020.godine, kome su nazočili predstavnici ITFa, BHMACa i Povjerenstva za razminiranje u BiH, razgovarano je o pripremnim radnjama za početak realizacije operacija deminiranja desne obale rijeke Save.

Radi se o projektu upravljanja vodama među zemljama u slivovima rijeka Sava i Drine, u okviru čega je planirano i razminiranje desne obale rijeke Save kao prvog preduvjeta za bilo koju vrstu aktivnosti na rijeci Savi.  Za navedene  projekte s ukupnom površinom od  9,988,168 m2, ili oko 9,98 km2, predviđeno je izdvajanje 7,5-8 mil eura, a isti se nalaze na prostoru Gradiške, Srpca, Odžaka, Kozarske Dubice, Dervente, Broda,Šamca,  Domaljevca, Brčkog i Orašja. Radovi na istim bi trebalo da traju oko 18 mjeseci.