Grb BiH

BOSNIA AND HERZEGOVINA

Vijesti

 

ALL NEWS


SECTORS

CATEGORIES

(Not translated) Pripremne radnje za implementaciju projekta deminiranja desne obale rijeke Save

12/11/2020

Send documents on email

Email sender (*):
Email recipient (*):
Comment:

Na online sastanku održanom 30.09.2020.godine, kome su prisustvovali predstavnici ITFa, BHMACa i Komisije za deminiranje u BiH, razgovarano je o pripremnim radnjama za početak realizacije operacija deminiranja desne obale rijeke Save.

Radi se o projektu upravljanja vodama među zemljama u slivovima rijeka Sava i Drine, u okviru čega je planirano i deminiranje desne obale rijeke Save kao prvog preduslova za bilo koju vrstu aktvnosti na rijeci Savi.  Za navedene  projekte sa ukupnom površinom od  9,988,168 m2, ili oko 9,98km2, predviđeno je izdvajanje 7,5-8 mil eura, a isti se nalaze na prostoru Gradiške, Srbca, Odžaka, Kozarske Dubice, Dervente, Broda,Šamca,  Domaljevca, Brčkog i Orašja. Radovi na istim bi trebalo da traju oko 18 mjeseci.