Grb BiH

BOSNIA AND HERZEGOVINA

Vijesti

 

ALL NEWS


SECTORS

CATEGORIES

(Not translated) Poziv za postdoktorske kandidate zainteresirane za prijavu na Horizon Europe MSCA Postdoctoral Fellowships

03/05/2023

Send documents on email

Email sender (*):
Email recipient (*):
Comment:

MSCA postdoktorske stipendije 2023 na Univerzitetu Jaén, Španija

 

Univerzitet u Jaénu će sa zadovoljstvom pomoći kandidatima za postdoktorske studije koji su voljni da se prijave za MSCA-PF 2023 finansiranje kako bi razvili svoju istraživačku karijeru.

Horizon Europe MSCA postdoktorske stipendije nude uspješnim kandidatima ugovor sa punim radnim vremenom sa visoko konkurentnom platom za rad na istraživačkom projektu i uživanje u naprednoj obuci. Trajanje stipendija je opisano na internetu, a kriteriji podobnosti za prijavu su:

-          Posjedovanje zvanja doktora nauka u vrijeme isteka roka za prijavu (prihvatljivim će se smatrati i kandidati koji su uspješno odbranili doktorsku tezu, ali koji još nisu formalno dobili doktorsku diplomu);

-          Najviše osam godina iskustva u istraživanju, od datuma dodjele njihove doktorske diplome (Godine iskustva izvan istraživanja i pauze u karijeri neće se računati u gornji maksimum, kao ni godine iskustva u istraživanju u trećim zemljama, za državljane ili rezidente država članica EU ili pridruženih zemalja Horizon Europe koji se žele reintegrirati u Evropu);

-          Nisu boravili ili obavljali svoju glavnu djelatnost (rad, studije, itd.) u Španiji (za evropske postdoktorske stipendije) više od 12 mjeseci unutar 36 mjeseci neposredno prije roka za poziv.

Zainteresirani kandidati koji ispunjavaju uvjete treba da pošalju svoj CV i sažetak prijedloga projekta (250 riječi) Uredu za međunarodne projekte UJA R&I (ofipi@ujaen.es ) do 15. maja 2023.

Lista potencijalnih supervizora na Univerzitetu Jaén dostupna je na OFIPI web stranici i ažurirat će se do  navedenog datuma.