Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

Održan sastanak Komisije za deminiranje BiH sa donatorima

09.07.2021

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

U Sarajevu je danas održan sastanak članova Komisije za deminiranje BiH i BH MAC-a sa predstavnicima ambasada država donatora u oblasti deminiranja s ciljem razmatranja aktuelne situacije u vezi sa procesom deminiranja.

                Uz pregled ostvarenog napretka, te predstavljanje zvaničnog  Zahtjeva Bosne i Hercegovine za produženje roka po članu 5. Otavske konvencije kao i zvaničnog  Zahtjeva za produženje roka za rješavanje problema kasetne municije u Bosni i Hercegovini, cilj sastanka bio je promovisanje uzajamnog razumijevanja i vizije za implementaciju obaveza u čišćenju mina i kasetne municije koje je preuzela Bosna i Hercegovina.

                Na sastanku je zajednički ocijenjeno da je process deminiranja usporen, prije svega zbog poteškoća koje je uzrokovala pojava pandemije. Veliki dio sredstava preusmjeren je iz svih oblasti u zdravstvo, pa i novac koji je bio namijenjen deminiranju.

                Iskazana je potreba da se ovoj oblasti ubuduće posveti pažnja kako bi se nadoknadilo propušteno.

                Članovi Komisije za deminiranje BiH naglasili su da je za Bosnu i Hercegovinu od izuzetnog značaja interes donatora i njihova ulaganja u BiH, kao i očekivanje da će saradnja biti nastavljena u interesu svih stanovnika BiH.

                 Tokom razgovora u Sarajevu predstavljeni su i rezultate projekta Opšta procjena minski sumnjivih područja, te uticaj projekta na dalje planiranje operativnih zadataka i izradu strateških dokumenata.