Sektor za rad, zapošljavanje, socijalnu zaštitu i penzije

 

Ime i prezime pozicija telefon/fax e mail
                              Pomoćnik ministra u sektoru rad, zapošljavanje, socijalnu zaštitu i penzije 
Pomoćnik ministra

033/492 510

033/492-630(fax)

                                       Odsjek za rad i zapošljavanje
Nenad Novaković Šef odsjeka 033/492 509 nenad.novakovic@mcp.gov.ba
                                        Odsjek za  socijalnu zaštitu i penzije
Lidija Markota Šef odsjeka 033/492 584

lidija.markota@mcp.gov.ba