Sektor za nauku i kulturu

 

NCP.BA NCP.BA
Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke
Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske
Vlada Brčko distrikta BiH Vlada Brčko distrikta BiH

O sektoru


  1. Odsjek za znanost
  2. Odsjek za kulturu

Sektor za znanosti kulturu nadležan je za  koordinaciju aktivnosti sa nadležnim entitetskim tijelima vlasti i za definiranje strategije na međunarodnom planu u područjima znanosti i kulture.

- svoj rad Sektor zasniva na europskim dokumentima i principima međunarodnih asocijacija iz oblasti znanosti i kulture;

- prati primjenu domaćih sporazuma i strateških dokumenata iz područja znanosti i kulture;

- aktivno prati evropske integracione procese;

- prati primjenu usvojenih konvencija i deklaracija;

- vodi i koordinira aktivnosti saradnje sa organima i tijelima Europske unije i Ujedinjenih naroda, kao i sa drugim svjetskim asocijacijama iz oblasti nauke i kulture;

- prati programe financijske pomoći Europske unije i drugih asocijacija i inicira apliciranje za njih;

- prikuplja i analizira informacije i podatke o nauci i kulturi u zemlji;

- učestvuje u radu međunarodnih organizacija iz oblasti znanosti i kulture i obezbjeđuje izvršavanje međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine iz ovih oblasti,

- učestvuje u postupku pripreme međunarodnih sporazuma/ugovora iz oblasti znanosti i kulture;

- te radi na jačanju i promociji znanosti i kulture kao bitnih dijelova ukupnog društveno-ekonomskog napretka zemlje i njenog statusa u Evropi.

U okviru Sektora pruža se i administrativno-tehnička podrška Komisiji za koordinaciju pitanja mladih u BiH, Komisiji za saradnju BiH s UNESCO-om i Vijeću za nauku BiH.

Prikaži više

Aktualnosti iz sektora

Nagrada za interkulturalna dostignuća 2020- poziv

Pročitaj  

Novi prijedlog proračuna EU predviđa 94.4 milijarde EUR za Obzor Europa

Više  

National Capacity Building Training - Bosnia and Herzegovina

Više  

Poziv na webinar "Istraživački podaci - što s njima?"

Više