Sektor za nauku i kulturu

 

NCP.BA NCP.BA
Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke
Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske
Vlada Brčko distrikta BiH Vlada Brčko distrikta BiH
Ime i prezime pozicija telefon/fax e mail
Pomoćnik ministra za nauku i kulturu
Suvad Džafić Pomoćnik ministra 033/492-552
033/492-632
suvad.dzafic@mcp.gov.ba
Šef odsjeka za kulturu
dr.sc. Amira Redžić Šef odsjeka 033/492-554,
033/492-632
amira.redzic@mcp.gov.ba
Šef odsjeka za nauku
Ammar Miraščija Šef odsjeka 033/492-597,
033/492-632
ammar.mirascija@mcp.gov.ba