Grb BiH

BOSNIA AND HERZEGOVINA

COVID-19 in Bosnia and Herzegovina

13687 (+291) infected

7373 (+331) recovered

394 (+10) deaths


Institut za javno zdravstvo Republike Srpske Institut za javno zdravstvo Republike Srpske
Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH
Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske
Federalno ministarstvo zdravstva Federalno ministarstvo zdravstva
Odjeljenje za zdravstvo i ostale usluge Brčko distrikta Odjeljenje za zdravstvo i ostale usluge Brčko distrikta
WHO - Covid19 WHO - Covid19