Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

Oko 425 miliona ljudi (jedna od 11 osoba) u svijetu živi sa dijabetesom

14.11.2022

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

Prema podacima Međunarodne dijabetičke federacije (International Diabetes Federation - IDF) i Svjetske zdravstvene organizacije (World Health Organisation - WHO) oko 425 miliona ljudi (jedna od 11 osoba) u svijetu živi sa dijabetesom, a procjene su da će do 2040. godine ovaj broj narasti na 642 miliona. Procjenjuje se da od ukupnog broja više od milion djece i odraslih ima dijabetes tip 1, a polovina oboljelih od dijabetesa tip 2 i ne zna da ima dijabetes, pa je veoma važno rano otkrivanje simptoma kako bi se spriječile komplikacije. U BiH oko 400.000 ljudi živi sa dijabetesom.

Dijabetes je vodeći uzrok bolesti srca, moždanog udara, sljepila, zatajenja bubrega i amputacija donjih udova zbog čega usljed komplikacija svake godine uzrokuje smrtnost oko 4 miliona ljudi (svakih 8 sekundi u svijetu neko umre zbog dijabetesa i komplikacija).

Osnovne komplikacije šećerne bolesti javljaju se uslijed poremećaja u krvnim žilama i zbog oštećenja živaca (neuropatija). Oštećenje velikih krvnih žila ugrožava srce, osobito kod srčanih bolesnika i osoba s visokim krvnim tlakom, a mogu izazvati i probleme u cirkulaciji nogu.Promjene na malim krvnim žilama (mikrovaskularne) osobito su opasne za oči i bubrege.

Najvažnija kratkoročna komplikacija dijabetesa je hipoglikemija.

Hipoglikemija obično nastaje kod predoziranja inzulinom ili u slučajevima nedovoljnog uzimanja hrane, povećane fizičke aktivnosti ili uzimanja alkohola uz primjenu uobičajene doze inzulina. Simptomi uključuju znojenje, podrhtavanje, glad i ubrzano lupanje srca. Kasnije se razvijaju i simptomi CNS-a kao konfuznost, slabost, dezorijentiranost, ratobornost, a u rijetkim i najgorim slučajevima koma, konvulzije i smrt. Vremenom terapija tabletama može zatajiti pa bolesnicima ipak treba dati inzulin.

Rano prepoznavanje simptoma, pravilna terapija uz pravilnu ishranu i fizičku aktivnost ključni su faktori kontrole bolesti i prevencije komplikacija što uslovljava da osobe sa dijabetesom mogu imati dug i zdrav život.

Brojni faktori utiču na bolje ishode i bolji kvalitet života osoba sa dijabetesom: integrisani menadžment, edukacija pacijenata s ciljem olakšanja samokontrole, promjena životnih stilova života kroz promociju zdravog života, redovni zdravstveni pregledi, pravilna upotreba lijekova i psihosocijalna podrška.

Inovativni Program za sprječavanje dijabetesa (Diabetes Prevention Program) pokazao je da jednostavna šetnja od 30 minuta svaki dan, 5 dana u sedmici, smanjuje dijagnozu dijabetesa tipa 2 kod rizičnih osoba za približno 60%.  A, za one koji su već dijagnosticirani, rizik od ozbiljnih komplikacija može se smanjiti za čak 90% ako svi zajedno, oboljeli, zdravstveni djelatnici i kreatori zdravstvene politike, surađuju kako bi se obrazovali, motivirali i podržali te kako bi se poduzela svaka moguća akcija u borbi protiv dijabetesa.