Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

Održana konstituirajuća sjednica Državnog povjerenstva za granicu Bosne i Hercegovine mandatnog razdoblja 2020.-2023.

09.02.2021

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

Vijeće ministara BiH je na 19. sjednici, održanoj dana 29.10.2020. godine, usvojilo Odluku o imenovanju Državnog povjerenstva za granicu Bosne i Hercegovine.

Prva, konstituirajuća sjednica Državnog povjerenstva za granicu Bosne i Hercegovine, mandatnog razdoblja 2020.-2023. godine održana je 23.12.2020. godine putem on-line linka i tehničke podrške, koju je osiguralo Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine.  Prije početka sjednice članovima Povjerenstva obratila se ministrica civilnih poslova BiH  Ankica Gudeljević i poželjela sretan i uspješan rad.

Za predsjedatelja Povjerenstva izabrana je Nikolina Hajder,  koju će nakon godine dana na tom mjestu zamijeniti Zijad Džananović, a istoga nakon godinu dana Željko Obradović.

Stručna grupa za sudjelovanje u radu zajedničkih tijela za identifikaciju i obilježavanje državne granice sa susjednim zemljama koju imenuje Povjerenstvo, a potvrđuje Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je u fazi konstituiranja.