Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

Poziv za dostavu nominacija UNESCO/Japan nagradu za Obrazovanje za održivi razvoj za 2023. godinu

16.02.2023

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

UNESCO je otvorio poziv za dostavu nominacija za UNESCO/Japan nagradu za Obrazovanje za održivi razvoj za 2023. godinu. 

Ovom nagradom, koja je ustanovljena na 195. zasjedanju Izvršnog odbora UNESCO-a u okviru Globalnog akcionog programa za Obrazovanje za održivi razvoj, odaje se priznanje pojedincima, institucijama, organizacijama i drugim subjektima za izuzetne projekte u polju Obrazovanja za održivi razvoj.

 

Obrazovanje za održivi razvoj osposobljava učenike za donošenje informisanih odluka i odgovornih akcija za integritet okoliša, ekonomsku održivost i pravedno društvo, za sadašnje i buduće generacije, uz poštivanje kulturne raznolikosti. Ovo je cjeloživotno učenje i sastavni je dio kvalitetnog obrazovanja. Obrazovanje za održivi razvoj je holističko i transformativno obrazovanje koje se bavi sadržajem i rezultatima učenja, pedagogijom i okruženjem za učenje. Obrazovanje za održivi razvoj ostvaruje svoju svrhu transformacijom društva.

 

Detaljne informacije o kriterijima za nagradu i obrazac za nominaciju se mogu naći preuzeti ovdje.

 

Prijedloge nominacija je potrebno dostaviti na obrascu za nominaciju, u štampanoj i elektronskoj formi, na engleskom jeziku. Sve prateće materijale (publikacije, slike, video i sl.) je potrebno dostaviti u elektronskoj formi (CD ili USB).

Rok za dostavljanje prijedloga nominacija je 31.3.2023. godine.

 

Nominacije se dostavljaju poštom na adresu:

Ministarstvo civilnih poslova BiH

Trg BiH br. 1, 71000 Sarajevo

Sa naznakom: „Nominacija za UNESCO-Japan nagradu za Obrazovanje za održivi razvoj 2023“

 

 

* Nepotpune i neuredne prijave koje nisu u skladu sa kriterijima nagrade, kao i prijave koje pristignu nakon naznačenog roka, neće biti uzete u razmatranje.