Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

Zjednička izjava predsjednice Evropske komisije i predsjednika SAD povodom drugog globalnog samita o COVID-19

19.05.2022

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

Misija Bosne i Hercegovine pri Evropskoj uniji u Briselu  nas je informisala  da su predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen i predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden razgovarali u okviru Globalnog samita o COVID-19  12.maja, o sprovođenju zajedničke agende za suzbijanje globalne pandemije ,vakcinacije u svijetu i uspostavljanju već globalne zdravstvene bezbjednosti koja je usvojena u septembru prošle godine. 

U okviru ovog samita analizirali su i sprovođenje pet glavnih ciljeva agende.

Prvi cilj se odnosio na pravičnu dostupnost vakcina i sprovođenju vakcinacije, te je konstatovano da je širom svijeta podijeljeno preko 1,9 miliona doza vakcina.Težiće se ka tome da se poveća spremnost za vakcinaciju,da se jača logistika , te obezbjeđenje finansiranja procesa vakcinacije.

Drugi cilj agende je jačanje globalnih lanaca  snadbijevanja i proizvodnje. Zbog ograničenih lanaca snadbijevanja i primjene vakcina i terapijskih doza  formirana je zajednička radna  grupa EU-SAD za proizvodnju i lance snadbijevanja u septembru 2021.godine. Članice EU-SAD očekuju da će navedena Radna grupa  još proširiti svoje aktivnosti.

Koordinacija EU-SAD za poboljšanje globalne arhitekture zdravstvene bezbjednosti podrazumijeva jačanje kapaciteta za prevenciju, pripravnost i odgovor na pandemiju i zahtjeva međunarodnu saradnju sa centrom u Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji. Lideri EU-SAD su pozdravili podršku G20 pod vođstvom  Indonezije i obavezali se na saradnju na uspostavljanu novog finansijakog posredničkog  fonda za spremnost na pandemiju i globalnu zdravstvenu bezbjednost u Svjetskoj banci.

Priprema za budućnost,otkrivanje i praćenje patogena, procjena i pretnji i zajednički odgovori,je četvrti cilj agende. Lideri EU-SAD su se složili da će sarađivati na poboljšanju praćenja patogena i procjena prijetnji,koristeći nove pristupe, osiguravajući integrisani nadzor., praćenje u stvarnom vremenu,razmjenu obavještajnih podataka.

U okviru petog cilja agende ,istraživanje i razvoj novih vakcina ,terapija i dijagnostike, lideri EU i SAD su saglasni da podrže nauku da skrati ciklus na razvoj  bezbjednih i efikasnih vakcina , terapija i  dijagnostike sa 300 na 100 dana nakon identifikovanja prijetnji i rad na tome da vkcine budu  široko dostupne.

Dogovorili su  zaključivanje sporazuma o prijetnjama javnom zdravlju koji će biti potpisan ovog mjeseca između tijela Evropske komisije za hitne slučajeve i pripravnosti HERA i Ministarstva zdravstva SAD.