Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

Vijeće Evrope je objavilo dokument s ciljem pružanja podrške državama članicama u rješavanju zdravstvenih problema nastalih zbog trenutne krize uzrokovane pandemijom zarazne bolesti COVID-19

23.09.2020

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

Javno zdravstvena kriza uzrokovana pojavom zarazne bolesti COVID-19 imala je poguban učinak na pojedince, porodice i zajednice širom Evrope i svijeta. Prisilila je vlade na brze, teške i često kontroverzne izbore politike.

Vijeće Evrope brzo je reagiralo pružajući svojim državama članicama alate i stručnost kako bi osiguralo da kriza ne potkopa naše zajedničke vrijednosti i principe: Information Document: Respecting democracy, rule of law and human rights in the framework of the COVID-19 sanitary crisis

 

Ovaj dokument usredotočen je prvenstveno na pitanja koja se odnose na zdravstvenu zaštitu u svjetlu relevantnih konvencija Vijeća Evrope, posebno Evropske konvencije o ljudskim pravima, Evropske socijalne povelje, Konvencije o ljudskim pravima i biomedicini („Oviedo Konvencija “), Konvencija o izradi evropske farmakopeje i Konvencija o krivotvorenju medicinskih proizvoda i sličnim zločinima koji uključuju prijetnje javnom zdravlju („MEDICRIME Konvencija“). Uključena pitanja su pravo na život i zaštita od zlostavljanja (članovi 2. i 3. Evropske konvencije o ljudskim pravima (ECHR)), pravo na zaštitu zdravlja (član 11. Europske socijalne povelje) i načelo jednakog pristupa zdravstvenoj zaštiti (član 3. Oviedo konvencije).

Ovi jedinstveni instrumenti moraju se bolje koristiti pri pregledu i jačanju kapaciteta država članica radi usklađivanja sa zajedničkim standardima. Posebna pažnja mora se posvetiti situaciji s kojom se suočavaju ranjive grupe, uključujući teško bolesne, starije osobe, migrante, ljude s problemima ovisnosti i one koji su lišeni slobode.

Države članice se potiču da aktivno sudjeluju u provedbi Strateškog akcijskog plana za ljudska prava i tehnologije u biomedicini (2020.-2025.) Komiteta za bioetiku. Također je važno da države podržavaju MEDICRIME konvenciju, uključujući projekt saradnje - koji je pokrenut i otvoren za finansiranje - usmjeren na pružanje tehničke pomoći i podrške državama potpisnicama Konvencije i drugim zainteresiranim zemljama.

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016809f953a