Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

UNESCO - Imenovanje novih članova Nadzornog savjetodavnog odbora UNESCO-a

20.04.2023

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

Kao specijalizovana agencija Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku, kulturu i komunikacije i informisanja, UNESCO je započeo proces imenovanja novih članovaNadzornog savjetodavnog odbora UNESCO-a, te u tu svrhu traži prijave kandidata za dva predstojeća upražnjena mjesta u ovom tijelu.

Primarna svrha Odbora je da pruži stručne savjete generalnoj-direktorici UNESCO-a i Izvršnom odboru o ufikasnosti upravljanja, upravljanju rizicima, internoj kontroli, internoj reviziji, evaluacijama i pitanjima vezanim za interni nadzor.

Kandidat treba da ima skorašnje i relevantno iskustvo sa visokih pozicija u oblastima kao što su finansijsko upravljanje i izvještavanje, upravljanje, upravljanje rizicima, revizija, istraga, i/ili nadležnosti u vezi sa nadzorom u međunarodnim organizacijama ili javnom sektoru.

Kandidat mora biti eksterni i nezavisan od Organizacije.

Osobe koje su ranije bile zaposlene u UNESCO-u se ne mogu prijaviti.

Izabrane osobe će biti angažovane u ličnom kapacitetu, na period od tri godine počevši od trenutka stupanja na dužnost, sa mogućnošću jednog obnavljanja mandata.

Članovi Odbora neće tražiti niti prihvatati uputstva od bilo koje vlade ili drugog autoriteta.

Služba u Odboru je bez naknade, ali je članovima obezbjeđena standardna naknada  UNESCO-a za putne troškove i dnevnice za lično prisustvovanje sastancima koji se održavaju dva do tri puta godišnje u Parizu. Međutim, ukoliko svjetska zdravstvena situacija ne dozvoljava sastanke licem u lice, Odbor će se sastajati virtuelnim putem.

Dodatne informacije o načinu rada i zaduženjima Nadzornog savjetodavnog odbora UNESCO-a možete naći na sljedećem linku:  https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000233919.

Pozivaju se zainteresovani kandidati da podnesu prijavu putem e-maila: ios@unesco.org, najkasnije do 15. maja 2023. godine.