Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

Svjetski dan sigurnosti pacijenata

17.09.2021

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

Svjetskidan sigurnosti pacijenata obilježava se 17. septembra, a poziva na globalnu solidarnost i usklađeno djelovanje svih zemalja i međunarodnih partnera radi poboljšanja sigurnosti pacijenata. Inicijativu za obilježavanje ovog dana, 2015. godine su pokrenuli Akcijska udruga Sigurnost pacijenta iz Njemačke, Platforma Sigurnost pacijenta iz Austrije i Zaklada Sigurnost pacijenta iz Švicarske. Sigurnost i dobrobit zdravstvenih radnika moraju biti glavni prioritet u odgovoru na pandemiju COVID-19. Sigurnost zdravstvenih radnika je neophodna, kako bi se osigurala sigurnost pacijenata i tako značajno doprinjela dobrobiti društva u cijelini. Važno je i da se ostvari bolja komunikacija između pacijenata i zdravstvenih radnika. Pacijentu se mora omogućiti da slobodno pita doktore i medicinske sestre sve što ne razumije i sve što ga zanima. Sigurnost pacijenata bitna je komponenta kvaliteta zdravlja. Kada se govori o sigurnosti pacijenata, svaka bi zemlja trebala imati strategiju razvoja koja se sastoji od preventivnih pristupa. Sigurnost pacijenata uvijek mora biti na prvom mjestu. Ovaj dan okuplja pacijente, porodice, njegovatelje, zajednice, zdravstvene radnike, lidere zdravstvene zaštite i kreatore zdravstvenih politika, kako bi pokazali svoju predanost sigurnosti pacijenata.