Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

Svjetski dan nepušenja (31. maja)

31.05.2022

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

Svake godine 31. maja Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) i njeni partneri obilježavaju Svjetski dan nepušenja i ističu rizike koji nastaju uporabom duhana. Ovo je prilika da se informira javnost o  opasnostima upotrebe duhana, poslovnim praksama duhanskih kompanija, šta SZO radi u borbi protiv uporabe duhana i šta ljudi širom svijeta mogu da urade kako bi ostvarili svoja prava.

Prema SZO, duhan je jedini najveći uzrok smrti koji se može spriječiti. Mnoge studije dokazale su da je duhan izuzetno opasan i izaziva mnoge bolesti kao što su rak pluća, bolesti srca i bolesti jetre. Kao rezultat toga, prosječan životni vijek ljudskog bića je, nažalost, minimiziran.

Svjetski dan nepušenja obilježava se uz mnogo efikasnih kampanja za postizanje globalnog cilja izbjegavanja konzumacije duhana u svim zemljama. Osim podizanja svijesti javnosti o štetnom utjecaju duhana, ovaj dan također služi kao poziv na akciju, angažirajući relevantne zainteresirane strane, posebice mlade, da zagovaraju efikasne politike koje će utjecati na duhansku industriju i spriječiti štetu po životnu sredinu izazvanu korištenjem duhana.

Tema koju je SZO odabrala za 2022. godinu je „Duhan: prijetnja našoj životnoj sredini“, s ciljem  podizanja svijesti javnosti o utjecaju cijelog životnog ciklusa duhana na životnu sredinu, od njegovog uzgoja, proizvodnje i distribucije do otrovnog otpada koji stvara. Kampanja će također imati za cilj razotkriti napore duhanske industrije da oplemeni svoju reputaciju i da svoje proizvode učini privlačnijima plasirajući ih kao ekološki prihvatljive.

Potrošači su postali ekološki osvješteniji i biraju održivije proizvode. Duhanske kompanije, pored ostalog, učinile su ekološku održivost sastavnim dijelom svojih strategija društveno odgovornog poslovanja i usvojile nekoliko „greenwashing“ praksi. To uključuje čišćenje plaža i stavljanje na tržište novih proizvoda ekološki prihvatljivih za preusmjeravanje javne pažnje s njihovih štetnih akcija na životnu sredinu.

Cijeli životni tok duhana je veoma zagađujući i štetan proces. Osim zagađenja zraka usljed uporabe duhanskih proizvoda, šteta nastaje i u cijelom lancu opskrbe i mnogo je složenija. Širom svijeta, svake se godine uništi oko 3,5 miliona hektara zemlje kako bi se uzgajao duhan. Uzgoj duhana također doprinosi krčenju šuma na 200 000 hektara godišnje i degradaciji tla. Proizvodnja duhana iscrpljuje vodu, fosilna goriva i metalne resurse na planeti. Globalizacija lanca opskrbe duhanom i prodaje znači da se duhanska industrija uvelike oslanja na energetski intenzivne načine transporta. 4,5 triliona opušaka ne zbrine se pravilno svake godine širom svijeta, stvarajući 1,69 milijardi funti otrovnog otpada i ispuštajući tisuće kemikalija u zrak, vodu i tlo.

Upotreba duhana ostaje globalna epidemija. SZO poziva vlade i kreatore politika da pojačaju zakonodavstvo, uključujući provođenje i jačanje postojećih programa kako bi proizvođače učinili odgovornima za ekološke i ekonomske  troškove obrade duhanskih proizvoda.

Također, SZO preporučuje zemljama da u potpunosti zabrane reklamiranje, promociju i sponzorstvo duhana, u skladu sa Okvirnom konvencijom o kontroli duhana (WHO FCTC).