Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

Sporazum Kreativna Evropa stupio na snagu

30.05.2022

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

Evropska komisija obavijestila je Bosnu i Hercegovinu da je Sporazum između Bosne i Hercegovine i Evropske unije o učešću Bosne i Hercegovine u programu Kreativna Evropa (2021-2027), nakon što je obostrano potpisan, stupio na snagu 03.05.2022. godine.

 

Podsjećamo da je Predsjedništvo Bosne i Hercegovine na 25. redovnoj sjednici održanoj 31. marta 2022. godineusvojilo Odluku o prihvatanju sporazuma i ovlastilo ministricu civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Ankicu Gudeljević, da potpiše sporazum u ime Bosne i Hercegovine.

Potpisivanje navedenog sporazuma omogućava kontinuitet učešća bosanskohercegovačkom sektoru kulture i kreativnih industrija u EU programu Krativna Evropa.

 

Program ”Kreativna Evropa” je okvirni program Evropske unije za podršku evropskom audiovizuelnom sektoru, kao i ostalim kulturnim i kreativnim sektorima. Na ovaj način se tim sektorima omogućava da povećaju svoj doprinos zapošljavanju i rastu. S budžetom od 2,4 milijarde eura za period 2021-2027 program daje podršku desetinama hiljada umjetnika, stručnjacima u području kulture i audiovizuelnih djelatnosti, te organizacijama u području izvedbenih umjetnosti, likovne umjetnosti, izdavačke djelatnosti, filma, televizije, muzike, interdisciplinarne umjetnosti, baštine, kao i industriji video igrica.

 

Više o programu Kreativna Evropa i pozivima za sufinanciranje iz EU fondova na web stranici: 

 

https://culture.ec.europa.eu/creative-europe

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home