Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

Sastanak Ministarstva civilnih poslova BiH i Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH: Razgovori o unapređenju procedura za transplantaciju organa u inostranstvu

20.05.2024

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

U Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine održan je sastanak između predstavnika Ministarstva i predstavnika Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH. Delegaciju Zavoda predvodila je direktorica Vlatka Martinović, dok je predstavnike Ministarstva predvodila sekretarka Ministarstva Biljana Čamur Veselinović.

Tokom sastanka, predstavnici Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH iznijeli su problematiku provođenja postupka i upućivanja osiguranih lica iz Federacije Bosne i Hercegovine na transplantaciju bubrega i drugih organa u inostranstvo, na teret Federalnog fonda solidarnosti. Diskutovano je o izazovima sa kojima se pacijenti i njihovi ljekari trenutno susreću, kao i o potencijalnim rješenjima koja bi olakšala ove procedure.

Jedan od ključnih prijedloga bio je sklapanje sporazuma o socijalnom osiguranju sa određenim državama, čime bi se znatno olakšale procedure za osigurane osobe koje trebaju medicinsku pomoć u inostranstvu.

Takođe, tokom razgovora je naglašen značaj članstva Bosne i Hercegovine u Eurotransplantu, što bi u velikoj mjeri olakšalo pacijentima kojima je potrebna transplantacija organa. Članstvo u ovoj organizaciji bi omogućilo bržu i efikasniju razmjenu organa i povećalo šanse za spasavanje života mnogih pacijenata.