Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

Rezultati UIS Ankete o izdacima za kulturnu i prirodnu baštinu (Indikator SDG 11.4.1)

07.06.2022

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

UNESCO-ov Institut za statistiku (UIS) je upravo objavio najnovije podatke o ciljevima održivog razvoja (SDG) o istraživanju i razvoju (R&D) i izdacima za kulturnu i prirodnu baštinu, uključujući i drugi set podataka za indikator 11.4.1 koji se odnosi na kulturu za ciljeve održivog razvoja (SDG) Agende 2030.

Ažurirani su podaci za oko 50 država, uključujući i Bosnu i Hercegovinu, sa informacijama o javnoj i privatnoj potrošnji.

Implementacija UNESCO-ovih tematskih indikatora za kulturu u Agendi 2030 u Bosni i Hercegovini doprinijela je razvoju SDG indikatora 11.4.1. vezano za cilj „Ojačati napore za zaštitu i očuvanje svjetske kulturne i prirodne baštine“.

Vlasti u Bosni i Hercegovini su već prepoznale važnost ovog indikatora uključivši ga u „Okvir za ostvarivanje ciljeva održivog razvoja u Bosni i Hercegovini“ , te je na taj način prepoznat kao jedan od stubova pametnog rasta, koji ima za cilj osigurati da inovativne i produktivne ideje budu transformisani u proizvode i usluge koji mogu stvoriti visoko plaćena radna mjesta i ubrzati ekonomski rast, uz očuvanje prirodnog kapitala i smanjenje društvenih nejednakosti.

Rezultati UIS-ovg istraživanja za indikator 11.4.1 za Bosnu i Hercegovinu se mogu naći u izvještaju koji je dostupan na sljedećem linku:

http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/analysis_sdg_11.4.12_final.pdf?mc_cid=093fc20f54&mc_eid=64d595237b .

 

https://twitter.com/UN_BiH/status/1534114066939187200