Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

Rezolucija Evropskog parlamenta o nestašici lijekova – rješenja za novonastali problem

29.09.2020

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

Na plenarnoj sjednici Evropskog parlamenta, održanoj 17. septembra 2020. godine u Briselu, donesena je Rezolucija o nestašici lijekova - rješenja za novonastali problem.

U Rezoluciji se, između ostalog, navodi da su porast globalne tražnje i pandemija oboljenja COVID-19 doveli do dodatnog pogoršanja nestašice lijekova što ugrožava zdravstvene sisteme država članica i uzrokuje znatne rizike za zdravlje pacijenata i brigu o njima.

U Rezoluciji se, takođe, naglašava da je dostupnost odgovarajućih i sa stanovišta cijene pristupačnih dijagnostičkih testova i vakcina od ključne važnosti, jednako kao i pristup sigurnim, učinkovitim i cjenovno pristupačnim lijekovima.

Pandemija oboljenja COVID-19 istakla je važnost dobrog funkcionisanja unutrašnjeg tržišta, snažnih lanaca snabdijevanja lijekovima i medicinskom opremom, kao i koordinacije među institucijama EU, regulatornim tijelima i stručnjacima iz farmaceutskih lanaca snabdijevanja u odgovoru na zdravstvene krize i poremećaje u snabdijevanju.

Evropski parlament u Rezoluciji ističe značaj novog evropskog zdravstvenog programa (EU4Health), čiji je jedan od ciljeva promocija dostupnosti i pristupačnosti lijekova i medicinske opreme, te u vezi s tim poziva na zajedničko djelovanje na sprečavanje nestašice lijekova koje bi se finansiralo iz navedenog programa.

Evropska komisija je, u navedenoj rezoluciji, pozvana da u uskoj saradnji sa državama članicama donese Evropski plan pripravnosti za pandemije kako bi se osigurao koordiniran i djelotvoran odgovor.

Tekst Rezolucije dostupan je na linku: https://europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0228_HR.html .