Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

Redovni godišnji sastanak EUREKA mreže održan u Rigi (Latvija) u periodu od 28. do 30. marta 2023. godine

19.04.2023

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

Predstavnici Bosne i Hercegovine u EUREKA mreži učestvovali su (putem online platforme) na redovnom godišnjem sastanku, koji je održan u Rigi (Latvija), pod pokroviteljstvom Ministarstva obrazovanja i nauke Republike Latvije i Naučnog savjeta Latvije. Sastanku je prisustvovalo preko 120 delegata, koordinatora i visokih predstavnika zemalja članica mreže iz cijelog svijeta – Evrope, Sjeverne i Južne Amerike, Afrike i Azije.

Predstavnik Savjeta za naučno i tehnološko istraživanje Turske (Tubitak) najavio je program rada Eureka mreže u okviru turskog predsjedavanja Eureka mrežom u periodu 2023-2024, gdje su prioriteti orijentisani na održivost, harmonizaciju i globalizaciju. Zemlje članice Eureka mreže su iskazale podršku nizu predloženih mjera za korištenje potencijala EUREKA mreže.

Eureka je program za finansiranje tržišno orijentisanih projekata istraživanja i razvoja, a sastanak Eureka mreže u Rigi je bio prilika za usaglašavanje agende za predstojeći period, pregled sprovedenih aktivnosti, zajedničko odlučivanje o unapređenju instrumenata  i rada u oviru Eureka programa, usvajanje i potvrđivanje Eureka projekata u okviru instrumenata Eureka Network, Innowwide, Eurostars, Globalstars, Eureka Clusters, unapređenje vidljivosti i promocije Eureke, predstavljanje primjera dobre prakse kroz projektna partnerstva, kao i dobrodošlicu novim zemljama članicama mreže.

U okviru konferencije omogućen je prostor za brojne bilateralne sastanke, kako sa predstavnicima nacionalnih institucija koje administriraju Eureku i obezbjeđuju finansiranje, tako i sa predstavnicima posebnih programa i instrumenata koji pružaju razne vrste podrške projektima istraživanja i razvoja, čime se kreira prostor za definisanje potencijalnih zajedničkih poziva u budućnosti i povezivanje partnera radi kandidovanja zajedničkih projekata u Eureka programu.

Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, putem redovnog godišnjeg konkursa (Konkurs za dodjelu sredstava iz granta "Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda HORIZON EVROPA“)sufinansira projekte istraživanja i razvoja bh. partnera u okviru instrumenta Eureka Network. 

Eureka Network instrument usmjeren je na podsticanje saradnje malih i srednjih preduzeća sa međunarodnim partnerima u pokretanju istraživačko-razvojnih i inovativnih aktivnosti, kao i na ulaganje u istraživanje i razvoj radi jačanja njihovog inovacionog kapaciteta.