Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

Realizacija projekta Digitalizacija i očuvanje elemenata nematerijalne kulturne baštine –2021

21.03.2022

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

U periodu juli-decembar 2021. godine u Bosni i Hercegovini je realizovan projekat Digitalizacija i očuvanje elemenata nematerijalne kulturne baštine-2021.

Projekat koji je realizovalo Društvo za digitalizaciju tradicijske kulturne baštine (Društvo za DTKB) u saradnji sa Državnom sekcijom CIOFF® BiH je u većoj mjeri finansiran od strane UNESCO-a.

Ovo je jedan od osam pilot projekata koji su implementirani putem područnih kancelarija UNESCO-a a na osnovu preporuka iz izvještaja “Living Heritage in the Face of the COVID-19 Pandemic” koji je proizašao iz odgovora na upitnik koje je UNESCO prikupljao tokom aprila 2020. godine kako bi se razumio uticaj pandemije Covid-19 širom svijeta. https://ich.unesco.org/en/news/bosnia-and-herzegovina-successfully-digitalize-its-living-heritage-after-the-covid-19-pandemic-13384

Projekat je realizovan u saradnji sa lokalnim zajednicama Širokog Brijega, Dervente i Puračića u cilju prikupljanja elemenata lokalne žive baštine i njihovo predstavljanje široj javnosti putem digitalne platforme https://tkanica.org/.

U okviru projekta je 30.10.2021. godine u Širokom Brijegu održan i Naučno-stručni skup Digitalizacija, arhiviranje i održavanje kulturne baštine Široki Brijeg, te niz seminara za predstavnike uključenih lokalnih zajednica.