Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

Ratificirana Konvencija Vijeća Evrope o krivotvorenju medicinskih proizvoda

29.09.2020

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

Stalno predstavništvo Bosne i Hercegovine pri Vijeću Evrope predalo je instrument o ratifikaciji Konvencije Vijeća Evrope o krivotvorenju medicinskih proizvoda i  sličnim  krivičnim  djelima koja  predstavljaju prijetnju javnom zdravlja.

Instrument je predan Treatty Office dana 18. septembra 2020. godine, te je ratifikacija Konvencije od strane Bosne i Hercegovine objavljena na web stranici Vijeća Evrope.

Bosna i Hercegovina je 4. decembra 2015. godine u Strazburu potpisala Konvenciju Vijeća Evrope o krivotvorenju medicinskih proizvoda i  sličnim  krivičnim  djelima koja  predstavljaju prijetnju javnom zdravlju (MEDICRIME).

MEDICRIME konvencija je prvi međunarodni instrument krivičnog prava koji obavezuje države članice Vijeća Evrope da inkriminišu proizvodnju krivotvorenih lijekova i medicinskih proizvoda, nabavku, ponudu i promet krivotvorenim lijekovima i medicinskim proizvodima, krivotvorenje dokumenata, proizvodnju te nabavku i stavljanje na tržište lijekova i medicinskih proizvoda bez odobrenja ili usklađenosti sa zahtjevima.

U procesu pripreme za potpisivanje Konvencije, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je razmotrilo i usvojilo Operativni plan Bosne i Hercegovine za potpisivanje i ratifikaciju Konvencije Vijeća Evrope o krivotvorenju medicinskih proizvoda i  sličnim  krivičnim  djelima koja  predstavljaju prijetnju javnom zdravlju, koji je pripremila Multisektorska radna grupa za izradu Operativnog plana imenovana od strane Vijeća ministara BiH (“Službeni glasnik BiH”, broj: 95/13).

Operativni plan definiše aktivnosti, nosioce aktivnosti, potrebna finansijska sredstva, te rokove za provedbu definisanih aktivnosti.

Uzimajući u obzir gore navedeno, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je donijelo Odluku o formiranju Multisektorske radne grupe za praćenje implementacije Konvencije Vijeća Evrope o krivotvorenju medicinskih proizvoda i sličnim  krivičnim  djelima koja  predstavljaju prijetnju javnom zdravlju (“Službeni glasnik BiH”, broj: 10/18).

U skladu sa članom 5.Odluke, Multisektorska radna grupa za praćenje implementacije Konvencije Vijeća Evrope o krivotvorenju medicinskih proizvoda i  sličnim  krivičnim  djelima koja  predstavljaju prijetnju javnom zdravlju, dužna je podnositi godišnji izvještaj o radu Vijeću ministara Bosne i Hercegovine.