Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

Pregled zakona nadležnih ministarstava iz oblasti obrazovanja

08.08.2019

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

 

 

USTAVNE JEDINICE

 

NAZIV ZAKONA

SLUŽBENI GLASNIK

Broj

Naziv

REPUBLI KA SRPSKA

Zakon o predškolskom vaspitanju i obrazovanju

119/08

„Službeni glasnik Republike Srpske“

Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju

74/08, 106/09, 104/11 44/17

Zakon o srednjem obrazovanju i vaspitanju

74/08, 106/09, 104/11 41/18

Zakon o visokom obrazovanju

73/10, 104/11, 84/12, 108/13

Zakon za obrazovanje odraslih

59/09, 1/12

FBIH

Unsko-sanski kanton

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju

8/2010

„Službene novine Unskosanskog kantona“

Zakon o osnovnom i općem srednjem odgoju

i obrazovanju

5/04, 7/10

Zakon o srednjem obrazovanju

17/12

Zakon o visokom obrazovanju

8/09, 09/10, 04/11

Zakon o obrazovanju odraslih

10/13

Posavski kanton

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju

8/08, 10/16

„Narodne novine            Županije Posavske“

Zakon o osnovnom školstvu

3/04, 4/04, 8/08, 7/12, 10/13, 10/16

Zakon o srednjem školstvu

3/04, 4/04, 3/08,               8/08, 4/11, 7/12, 10/13, 10/16

Zakon o visokom obrazovanju

1/10, 4/11

Tuzlanski kanton

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju

12/2009

„Službene novine Tuzlanskog kantona“

Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju

6/04, 7/05, 17/11

Zakon o srednjem obrazovanju i odgoju

17/11

Zakon o visokom obrazovanju

8/08, 11/09, 13/12, 16/13

Zakon o obrazovanju odraslih

9/15

Zeničko-dobojski kanton

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju

7/10

„Službene novine            Zeničko-dobojskog kantona“

Zakon o osnovnoj školi

5/04, 20/07, 9/11

Zakon o srednjoj školi

5/04, 20/07, 19/09, 9/17

Zakon o visokom obrazovanju

6/09, 13/13

Zakon o obrazovanju odraslih

05/14

Bosansko-podrinjski kanton

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju

15/09

„Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona“

Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju

5/04, 6/09

Zakon o srednjem obrazovanju i odgoju

10/11

Zakon o visokom obrazovanju

2/10

Zakon o obrazovanju odraslih

05/15

Srednjobosanski kanton

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju

10/17

„Službene novine Srednjobosanskog kantona“

Zakon o osnovnoj školi

11/01, 17/04

Zakon o srednjoj školi

11/01, 17/04

Zakon o visokom obrazovanju

4/13

Zakon o obrazovanju odraslih

05/17

Hercegovačko-neretvanski kanton

Zakon o predškolskom odgoju

5/00

„Narodne novine Hercegovačko neretvanske županije“

Zakon o osnovnom  odgoju i obrazovanju

5/00, 4/04, 5/04

Zakon o srednjoškolskom odgoju i

obrazovanju

8/00

Zakon o visokom obrazovanju

4/12

Zakon o obrazovanju odraslih

4/18

Zapadno-hercegovački kanton

Zakon o osnovnom školstvu

6/04, 8/04, 8/08, 10/08, 14/08, 12/11

„Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“

Zakon o srednjem školstvu

6/04, 8/04, 8/08, 14/08, 12/11

Zakon o visokom obrazovanju

10/09

Zakon o obrazovanju odraslih

17/15

Kanton Sarajevo

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju

26/08

„Službene novine            Kantona Sarajevo“

Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju

10/04, 21/06, 26/08, 31/11

Zakon o srednjem obrazovanju

10/04, 34/07

Zakon o visokom obrazovanju

42/13, 33/17,

Zakon o obrazovanju odraslih

40/15

Kanton 10

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju

08/09

„Narodne novine Hercegbosanske županije“

Zakon o osnovnom školstvu

12/04, 12/08

Zakon o srednjem školstvu

12/04, 12/08

Zakon o visokom obrazovanju

9/09

Zakon o obrazovanju odraslih

1/17

BRČKO DISTRIKT BIH

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovan ju

13/07

„Službeni glasnik                   BD BIH“

Zakon o obrazovanju u osnovnim i srednjim

školama u BDBIH

10/08, 25/08

Zakon o visokom obrazovanju BDBIH

30/09

Zakon o obrazovanju odraslih

50/18