Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

Pregled zakona nadležnih ministarstava iz oblasti obrazovanja

21.09.2023

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

 

 

USTAVNE JEDINICE

 

NAZIV ZAKONA

SLUŽBENI GLASNIK

Broj

Naziv

REPUBLI KA SRPSKA

Zakon o predškolskom vaspitanju i obrazovanju

79/15, 63/20,

„Službeni glasnik Republike Srpske“

Zakon o osnovnom vaspitanju i obrazovanju

81/22

Zakon o srednjem obrazovanju i vaspitanju

41/18, 92/20,55/23

Zakon o visokom obrazovanju

67/20

Zakon o obrazovanju odraslih

111/21

FBIH

Unsko-sanski kanton

Zakon o predškolstvu

3/97, 6/05, 23/11 i 17/19

„Službene novine Unskosanskog kantona“

Zakon o osnovnom i općem srednjem odgoju

i obrazovanju

5/04, 7/10, 17/12, 11/15, 12/19 i 15/20

Zakon o srednjem obrazovanju

17/12, 12/19, 15/20

Zakon o visokom obrazovanju

24/17, 15/20, 24/21

Zakon o obrazovanju odraslih

17/21

Posavski kanton

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju

 8/08, 10/16, 11/22

„Narodne novine           Županije Posavske“

Zakon o osnovnom školstvu

18/21, 11/22, 14/22, 7/23

Zakon o srednjem školstvu

12/19 18/21 i 11/22

Zakon o visokom obrazovanju

           1/10 i 4/11

Zakon o obrazovanju odraslih

10/19

Tuzlanski kanton

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju

10/20, 5/22

„Službene novine Tuzlanskog kantona“

Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju

10/20, 8/21, 11/21, 22/21, 5/22, 10/22, 11/22, 12/23

Zakon o srednjem obrazovanju i odgoju

10/20, 11/20, 8/21, 11/21, 22/21, 5/22, 10/22, 11/22, 9/23, 12/23

Zakon o visokom obrazovanju

21/21, 5/22, 11/22, 16/22

Zakon o obrazovanju odraslih

9/15, 5/22

Zeničko-dobojski kanton

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju

7/10, 8/12

„Službene novine           Zeničko-dobojskog kantona“

Zakon o osnovnoj školi

3/18

Zakon o srednjoj školi

9/17

Zakon o visokom obrazovanju

12/22

Zakon o obrazovanju odraslih

5/14, 13/18

Bosansko-podrinjski kanton

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju

15/09, 7/14

„Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona“

Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju

5/16, 6/16, 9/20, 8/23

Zakon o srednjem obrazovanju i odgoju

10/11, 5/16, 9/20

Zakon o visokom obrazovanju

2/10, 12/14, 10/17

Zakon o obrazovanju odraslih

05/15, 12/19

Srednjobosanski kanton

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju

10/17, 11/21

„Službene novine Srednjobosanskog kantona“

Zakon o osnovnom školstvu

11/01, 11/04, 17/04, 5/17

Zakon o srednjoj školi

11/01, 11/04, 17/04, 15/12, 5/17

Zakon o visokom obrazovanju

4/13

Zakon o obrazovanju odraslih

05/17

Hercegovačko-neretvanski kanton

Zakon o predškolskom odgoju

5/00

„Narodne novine Hercegovačko neretvanske županije“

Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju

5/00, 4/04, 5/04, 1/14, 7/16, 7/22

Zakon o srednjoškolskom odgoju i

obrazovanju

8/00, 4/04, 5/04, 8/06

Zakon o visokom obrazovanju

4/12

Zakon o obrazovanju odraslih

4/18

Zapadno-hercegovački kanton

Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi

7/98

„Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj školi

20/17

Zakon o odgoju i obrazovanju u srednjoj školi

20/17

Zakon o visokom obrazovanju

10/09

Zakon o obrazovanju odraslih

17/15

Kanton Sarajevo

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju

26/08, 21/09, 33/2, 31/22

„Službene novine           Kantona Sarajevo“

Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju

 23/17, 33/17, 30/19, 34/20, 33/21

Zakon o srednjem obrazovanju

23/17, 30/19, 33/21

Zakon o visokom obrazovanju

33/17, 35/20, 40/20

Zakon o obrazovanju odraslih

40/15

Kanton 10

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju

08/09

„Narodne novine Hercegbosanske županije“

Zakon o osnovnom školstvu

12/04, 12/08

Zakon o srednjem školstvu

12/04, 12/08

Zakon o visokom obrazovanju

09/09

Zakon o obrazovanju odraslih

1/17

BRČKO DISTRIKT BIH

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju

19/07, 39/08, 21/10, 48/16, 22/17, 24/20, 13/21

„Službeni glasnik                   BD BIH“

Zakon o obrazovanju u osnovnim i srednjim

školama u BD BiH

04/13, 48/16, 22/17, 08/20

Zakon o visokom obrazovanju

30/09, 29/18 i 16/20

Zakon o obrazovanju odraslih

50/18