Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

Predstavnici Komije za deminiranje BiH sudjelovali na 19. Sastanku zemalja članica potpisnica Konvencije o zabrani upotrebe, skladištenja i proizvodnje PP mina

17.11.2021

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

Predstavnici Komisije za deminiranje Bosne i Hercegovine, učestvovali su radu devetnaestog sastanka država članica potpisnica Konvencije o zabrani upotrebe, skladištenja i proizvodnje PP mina.

                Predstavnica Komisije, Mirna Pavlović, pomoćnica ministra civilnih poslova BiH, je u svom obraćanju, izrazila snažnu opredijeljenost Bosne i Hercegovine da nastavi s daljnjim djelovanjem u suočavanju s prijetnjama protivpješačkih mina i eksplozivnih ostataka rata, u namjeri da se ovo dugoročno pitanje riješi u okvirima odobrenog roka, a prema članu 5. Konvencije, odnosno zaključno sa martom 2027 godine.

                Naglašeno je i da je Bosna i Hercegovina postigla izuzetno značajan napredak u svim područjima protivminskog djelovanja, prije svega zahvaljujući jako dobroj saradnji sa partnerskim zemljama i donatorima.

                Održavanje ove konferencije ponovo ukazuje na važnost protivminskog djelovanja u svakom aspektu, bilo da se radi o deminiranju, programima upozoravanja na mine ili pomoć žrtvama mina.

                Riječ je o službenom, diplomatskom sastanku 164 države, koje su prihvatile i preuzele obaveze iz Konvencije o zabrani upotrebe, proizvodnje, skladištenja i transfera pp mina i o njihovom uništavanju.