Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

Predstavljeni rezultati projekata finansiranih od EU u vrijednosti od 1,1 milion eura

19.11.2020

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

 Na online događaju održanom danas, predstavljeni su rezultati 18-mjesečnog rada na projektima „Podrška EU u stvaranju web platforme informativnog sistema Centra za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini (BHMAC)“ i „Opšta procjena minski sumnjivih područja u Bosni i Hercegovini“.

Sredstva za realizaciju ovih projekata u iznosu od 1,1 milion eura, su obezbijeđena od strane Evropske unije, a putem Instrumenta za doprinos stabilnosti i miru (IcSP).

Svim učesnicima su se obratili gđa Mirna Pavlović, predsjedavajuća Komisije za deminiranje u BiH, ambasador Johann Sattler, šef Delegacije EU i specijalni predstavnik EU u BiH, general-major Reinhard Trischak, zapovjednik EUFOR-a i gđa Steliana Nedera, stalna predstavnica UNDP-a u BiH.

Projekti su zajednički realizirani od strane Centra za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini (BHMAC), kao vodeće organizacije u operativnom smislu, a u saradnji sa Oružanim snagama Bosne i Hercegovine (AFBiH), Norveške narodne pomoći u Bosni i Hercegovini (NPA BiH) i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija u BiH (UNDP), uz nadzor timova EUFOR-a.

Kao osnovni ishod projekta Opće procjene je mnogo preciznija i jasnija identifikacija i prioritetizacija minski sumnjivih površina, čime je proces protivminskog djelovanja postao još transparentniji. Obrađeni su podaci za 143 općine u Bosni i Hercegovini, dok je minska opasnost potvrđena u 118 općina, a formirano je ukupno 478 minski sumnjivih površina.

Baza podataka BHMAC-a, kao jedan od ključnih stubova i esencijalni dio cjelokupnog protivminskog djelovanja u našoj zemlji,  je unaprijeđena, te je kreiran novi, transparentniji, funkcionalniji i efikasniji sistem zasnovan na novim tehnologijama, koji odgovara na sve zahtjeve u smislu izvještavanja, planiranja i pohrane podataka. Ujedno su stvoreni uvjeti za unapređenje operativnih aktivnosti, kao i postavljanja budućih prioriteta i njihova efektivna realizacija.

Bolja sigurnost svih građana BiH će biti osigurana prvom aplikacijom za mobilne telefone  koja će koristiti sve podatke BHMAC-a o minski sumnjivim lokacijama.

Iako se kao zemlja borimo da uložimo što je moguće više u proces protivminskog djelovanja, moramo naglasiti važnost donatorske pomoći i doprinosa u narednom periodu, kako bi se dostigla zemlja bez mina i drugih eksplozivnih ostataka rata, te je pored zahvalnosti na svim do sada realizovanim projektima, istaknuta važnost nastavka realizacije svih projekata koji približavaju Bosnu i Hercegovinu do okončanja aktivnosti protivminskog djelovanja i unaprjeđenja sigurnosti svih građana koji žive ovdje.

Aplikacija za android OS se može preuzeti sa na adresi

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.minesuspectedareas

Link za video pod nazivom EU podrška  implementaciji Strategije PMA u BiH:

https://youtu.be/mmm5nOq2gzU