Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

Praćenje ulaganja u očuvanje kulturnog i prirodnog naslijeđa u BiH

09.03.2023

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

Kako bi doprinijeli realizaciji "Okvira za realizaciju ciljeva održivog razvoja u Bosni i Hercegovini", nadležne vlasti za finansije i kulturu u Bosni i Hercegovini dali su sveobuhvatne serije podataka za ulaganja u očuvanje kulturnog i prirodnog naslijeđa za protekle tri godine (2019-2021). SDG 11.4.1. indikator pokazuje da su ukupni izdaci po stanovniku za očuvanje, zaštitu i očuvanje svekolikog kulturnog i prirodnog naslijeđa na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini iznosili 51,59 PPP (konstanta 2017 USD) po stanovniku u 2019. godini, 49,55 PPP po stanovniku u 2020., i 52,31 PPP po glavi stanovnika u 2021.

Očuvanje kulturnog i prirodnog naslijeđa je višestruki i kompleksan poduhvat od mnogostrukih koristi za društvo, a priznanje toga od strane vlasti u BiH vidi se u udjelu rashoda za baštinu u ukupnom budžetu za kulturu: 74% (2019.), 72% (2020) i 79% (2021). Najveći dio investicija utrošen je na zaštitu kulturnog naslijeđa jer je ono činilo 96,18% ukupnih troškova baštine. Privatne rashode su uspjeli izračunati samo nadležne vlasti u Republici Srpskoj te su u tom entitetu činili 3,82% ukupnih izdataka za očuvanje baštine. Razlog za to može se ogledati u činjenici da se javna potrošnja obično bolje prati, dok pokrivenost privatne potrošnje nije iscrpna ili je nepostojeća.

Pored ulaganja u zaštitu naslijeđa u protekle tri godine, napore vlasti u BiH da doprinesu ostvarivanju Agende 2030 treba još više naglastiti zbog činjenice da je 57 zemalja na globalnom nivou, a samo 2 regionalno uspjelo izračunati ovaj SDG indikator za period 2018-2021.

Navedeno je rezultat rada Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, u saradnji sa Ministarstvom civilnih poslova BiH, uz tehničku pomoć UNESCO kancelarije u Sarajevu.