Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

Poziv za prijavu eksperata za učešće u Grupi za refleksiju o raznolikosti kulturnih izraza u digitalnom okruženju

14.09.2023

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

S ciljem osnivanja Grupe za refleksiju o raznolikosti kulturnih izraza u digitalnom okruženju, UNESCO je otvorio poziv za prijavu eksperata koji bi učestovali u radu ove grupe.  Mandat Grupe za refleksiju biće razmjena znanja i iskustava u vezi s implementacijom Konvencije iz 2005. u digitalnom okruženju i formulisanje preporuka, koje će biti predstavljene Međuvladinom komitetu u februaru 2025. godine, a potom i Konferenciji država potpisnica u junu 2025. godine. Odabrani eksperti će biti pozvani da učestvuju na dva sastanka koji će biti održani u maju i septembru 2024.

Detaljne informacije o predviđenim aktivnostima Grupe za refleksiju, kao i informacije o potrebnim kvalifikacijama eksperata i načinu prijave se mogu naći na web stranici:

https://www.unesco.org/creativity/en/articles/call-experts-reflection-group-diversity-cultural-expressions-digital-environment.

Krajnji rok za prijavu je 6.10.2023. godine.