Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

„Planinarski izazov preživjelih od mina„ – podrška promociji prava osoba sa invaliditetom i napora na eliminaciji negativnog uticaja mina u BiH

12.11.2020

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

Organizacije amputiraca UDAS Republike Srpske i njihovi partneri, Helsinški parlament građana Banja Luka i Udruženje građana “Nešto Više”, kao implementatori projekta “Zajednice različitih, ali ravnopravnih građana”,  koji ima za cilj da poveća uključenost organizacija civilnog društva u procesu evropskih integracija BiH u domenu socijalne inkluzije s posebnim akcentom na prava i nediskriminaciju osoba sa invaliditetom, finansiranog od Evropska unije,  uputila je poziv Komisiji za deminiranje BiH da prisustvuju aktivnosti simboličnog nazva “Planinarski izazov preživjelih od mina“.

 

Pomenutom događaju, prisustvovali su predstavnici Komisije za deminiranje, Jelena Savić, član i Saša Obradović, direktor BHMAC-a.

 

Ovom prilikom, u ime Komisije za deminiranje Bosne i Hercegovine, pružena je puna podrška u sktivnostima vezanim za proces rehabilitacije i integracije žrtava mina, što je podržano i kroz “Strategiju protivminskog djelovanja u BiH 2018-2025”.