Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

Održana Konferencija Country Coalition za promociju protivminskih akcija u Bosni i Hercegovini

12.11.2020

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

13.10.2020.godine, održana je online konferencija na temu promocije protivminskih akcija u Bosni i Hercegovini. Organizator je Ambasada Republike Njemačke u Bosni i Hercegovini u saradnji sa Ministarstvom civilnih poslova, a istoj je prisustvovalo preko 40 učesnika, predstavnika domaćih i stranih institucija, ambasada te ostalih subjekata uključenih u problematiku protivminskog djelovanja u našoj zemlji.

Na konferenciji se obratio gospodin Siniša Ilić, zamjenik ministrice civilnih poslova, zahvalio Ministarstvu vanjskih poslova Republike Njemačke na inicijativi za održavanje konferencije. Pored toga je istakao kako je Ministarstvo odlučno da riješi problem BiH koja je i dalje u samom vrhu po broju zaostalih mina i neeksplodiranih ubojnih sredstava u Europi te da se u tom pravcu poduzimaju mjere kako bi na što kvalitetniji način eliminirala preostala minsko eksplozivna sredstva. Na samoj konferenciji su sudjelovali i svi članovi Komisije za deminiranje.

Konferencija je imala fokus na političke aspekte protivminskih akcija u BiH, a razgovaralo se i o tehničkim izazovima i opcijama za dostizanje zemlje bez mina, kasetne municije i ESZR. Na konferenciji je istaknuto da i pored činjenice da je Bosna i Hercegovina tražila dodatno vrijeme za okončanje problema zaostalih mina i neeksplodiranih ubojnih sredstava prema međunarodno potpisanim Konvencijama i obavezama koje proizilaze iz istih, naglašeno da se ipak čini sve na putu ka ostvarenju onog što je započeto, tako da nove generacije ne moraju živjeti u stalnom strahu od minske opasnosti.