Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

Odluka o rasporedu sredstava za projekte iz tekućeg granta „Međunarodna kulturna saradnja“ za 2023. godinu

10.01.2024

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

Na osnovu člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08) i člana 13. stav (1) Odluke o kriterijima za raspored sredstava iz tekućeg granta „Međunarodna kulturna saradnja“ za 2023. godinu („Službeni glasnik BiH“, broj 57/23), na prijedlog Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 33. sjednici, održanoj 20.12.2023. godine, donijelo je

 

ODLUKU

o rasporedu sredstava za projekte iz tekućeg granta „Međunarodna kulturna saradnja“ za 2023. godinu

 

 

Član 1.

(Predmet Odluke)

 

(1)   Ovom odlukom raspoređuju se sredstva za projekte iz tekućeg granta „Međunarodna kulturna saradnja“ za 2023. godinu, sljedećim subjektima:

 

Red. br.

NAZIV PODNOSIOCA ZAHTJEVA, GRAD

NAZIV PROJEKTA

IZNOS 

1

JU Dječje pozorište RS, Banja Luka

22. Međunarodni festival pozorišta za djecu Banja Luka

5.000,00 KM

2

Udruženje Bosanski kulturni centar u Prijedoru

Međunarodna kulturna promocija autentične historijske priče u BiH za vrijeme Austro-Ugarske Monarhije o "zabranjenoj ljubavi"Marije Šmucer i Mehmeda Kulašića

5.000,00 KM

3

KUD Blagaj

Predstavljanje običaja kulture i tradicije naroda BiH

5.000,00 KM

4

Udruženje osoba s invaliditetom Alternativa Sarajevo

Međunarodni festivali lončarstva i keramike

6.000,00 KM

5

Muzej savremene umjetnosti RS Banja Luka

Jačanje projekta međunarodne saradnje Muzeja savremene umjetnosti RS

5.000,00 KM

6

JU Sarajevska filharmonija, Sarajevo

Koncert Sarajevske filharmonije u Istanbulu

15.000,00 KM

7

JU Narodno pozorište u Mostaru

21. međunarodni festival komedije Mostarska liska 2024

9.000,00 KM

8

JU Kulturni centar Istočno Novo Sarajevo

28. međunarodni festival malih scena i monodrame Istočno Sarajevo 2023. godine

8.000,00 KM

9

Matična biblioteka Istočno Sarajevo

Književni most: međunarodna razmjena kulturnih proizvoda i programa

7.000,00 KM

10

Asocijacija mladih i studenata "Juvenis" Banja Luka

EECON

10.000,00 KM

11

Gradsko KUD Bosna, Tuzla

BiH kroz ples i pjesmu

5.000,00 KM

12

Centar za edukaciju, promociju i afirmaciju djece i omladine "Umjetnost-ARS" Zenica

Sve iznad vremena - rock balet

5.000,00 KM

13

Udruženje za promociju kulture osoba sa invaliditetom BiH, Sarajevo

Učešće na međunarodnim festivalima kulture

5.000,00 KM

14

Srpsko KUD Boško Vujadin Istočno Sarajevo

Promocija kulture i tradicije BiH kroz učešće na folklornom festivalu u Turskoj

6.000,00 KM

15

Udruženje za razvoj muzičke umjetnosti i pedagogije "Strings Atteched Sinfonietta", Sarajevo

Ekfrastičke teme

5.000,00 KM

16

Udruženje za promociju i razvoj kulturnih aktivnosti Studio teatar Zenica

Odraz u vodi – Creative Europa

5.000,00 KM

17

Udruženje za razvoj kulture i umjetnosti "Baleti" Sarajevo

Međunarodni festival "Balet fest Sarajevo" 2023

8.000,00 KM

18

Forum teatar Istočno Sarajevo

22. međunarodni festival poezije za djecu i mlade Istočno Sarajevo 2023

5.000,00 KM

19

Udruženje Produkcija Prvi Kadar Istočno Sarajevo

Filmski karavan - povratak filmu sa radionicama dokumentarnog i animiranog filma

8.000,00 KM

20

UG Nove muzike SONEMUS, Sarajevo

SONEMUS Fest 2023

9.000,00 KM

21

JU Narodno pozorište Republike Srpske, Banja Luka

Tetarfest Petar Kočić

9.000,00 KM

22

Radiotelevizija Hercegbosne Mostar

Izrada i emitiranje programskih sadržaja za emitiranje izvan granica BiH

18.000,00 KM

23

Centar za kulturu Orašje

Kazališno-filmska lepeza

5.000,00 KM

24

HKUD Dretelj Čapljina

Međunarodna manifestacija Zvona Dretelj i adaptacija djela Doma kulture

5.000,00 KM

25

HKUD "Blaćani" s Mostarskog blata - Biograci, Široki Brijeg

Međunarodna jubilarna smotra folklora Blaćansko silo

5.000,00 KM

26

JU Gradska biblioteka Visoko

Bosanskohercegovačka bibliotečka scena u prizmi međunarodnih okvira- saradnja BiH i R. Turske

5.000,00 KM

27

Udruženje AkustikUm muzička akademija JMBH, Tuzla

Ethno BiH 2023

5.000,00 KM

28

JU MESS - Međunarodni teatarski festival - Scena MESS, Sarajevo

63. Internacionalni teatarski festival MESS

10.000,00 KM

29

Udruženje Jazz Fest, Sarajevo

Jazz Fest Sarajevo 2023

15.000,00 KM

30

Centar za kulturu i razvoj predstavljačke umjetnosti, muzike i literature, kao i razvoj demokratije kroz kulturne djelatnosti - East West Centar, Sarajevo

Međunarodni projekti East West Centra

10.000,00 KM

31

JU Muzej RS, Banja Luka

Savremeno vizantijsko slikarstvo: Susret tradicije i inovacije

15.000,00 KM

32

Sveučilište u Mostaru

Umjetnički koncert Četiri grada umjetnika

15.000,00 KM

33

Udruga za promicanje urbane kulture u Hercegovačko - neretvanskoj županiji/UPUK, Mostar

Mostar Summer Fest 2024

5.000,00 KM

34

Udruga za osmijeh na licu svakog djeteta "Zelenkapica" Široki Brijeg

Umjetničke radionice na ljetnom kampu za djecu i mlade

5.000,00 KM

35

Udruženje ICOM-Nacionalni komitet BiH, Sarajevo

Muzeji, održivost i dobrobit

5.000,00 KM

36

JU "Centar za kulturu" Prnjavor

50 godina bratimljenja Prnjavora i Boleslavjeca

8.000,00 KM

37

KUD Sveti Sava, Zvornik

Jedna reka Drina, a dve obale, jedna kultura

7.000,00 KM

38

HKD Napredak Tuzla

Izložbena sezona u Umjetničkoj galeriji Kristian Kreković

5.000,00 KM

39

JU Narodna biblioteka i muzejska zbirka Zvornik

Od zaborava do sjećanja - Zvornički književnik Marko Marković

5.000,00 KM

40

Centar za društveni razvoj BL-Fortuna grupa, Banja Luka

Internet kulture bezbjednost djece na internetu

15.000,00 KM

41

Udruga za očuvanje i promicanje tradicijske kulture u Bosni i Hercegovini "Stećak", Tomislavgrad

Hrvati u BiH – život i povijest u susretu istoka i zapada

5.000,00 KM

42

Udruga Intro Ljubuški

Ljubuški jazz fest 2023

5.000,00 KM

43

HKUD Seljačka sloga Trebižat Čapljina

Međunarodni festival Klapa Trebižat 2023

5.000,00 KM

44

KUD "Lola" Sarajevo

Ambasador u kulturi

5.000,00 KM

45

Udruga Vitezovi kraljevskog grada Jajca

Međunarodna suradnja s viteškim udrugama te posjeta sajmovima u 2023. i 2024. godini

5.000,00 KM

46

UG Kuća dobrih tonova Srebrenica

Promocija bosanskohercegovačke kulture u Srbiji

6.000,00 KM

47

HERC info Hardomilje, Ljubuški

Virtualna karta Hercegovine- očuvanje i promocija kulturne baštine

5.000,00 KM

48

Klub MOSTRIP Mostar

8. mostarski strip vikend i edukacijske strip radionice

5.000,00 KM

49

JU Kulturni centar Gradiška

Festival narodne muzike

5.000,00 KM

50

Savjet mladih Pale

Igrom i pjesmom kroz kulturnu baštinu Grada I. Sarajevo

7.000,00 KM

51

Društvo za digitalizaciju tradicijske kulturne baštine, Široki Brijeg

3. Međunarodna znanstveno - stručna konferencija Digitalizacija, arhiviranje, očuvanje i promocija nematerijalne kulturne baštine

7.000,00 KM

52

Udruga gluhih i nagluhih osoba Sluh, Mostar

Kulturna manifestacija gluhih Mostarska noć 2023

5.000,00 KM

53

Omladinska organizacija Kosmopolit, Pale

Upoznaj svoju zemlju kroz kulturno-istorijsko nasljeđe 2023

5.000,00 KM

54

Kulturno sportsko društvo Mostarske mažoretkinje, Mostar

Edukacija i turizam kroz kulturu i međunarodnu saradnju u mažoret plesu

7.000,00 KM

55

Radničko KUD Proleter, Sarajevo

International CIOFF Festival Mediterranean Cultures - Crofu 2023

5.000,00 KM

 

(2)   Ukupna sredstva za projekte iz tekućeg granta „Međunarodna kulturna saradnja“ za 2023. godinu, iz stava (1) ovog člana, iznose 390.000,00 KM, i osigurana su u budžetu Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine za 2023. godinu na poziciji: „Tekući transferi i grantovi“.

Član 2.

(Izvještaj o implementaciji projekta)

 

(1) Korisnik sredstava iz člana 1. stav (1) ove odluke, dužan je Ministarstvu civilnih poslova BiH (u daljnjem tekstu: Ministarstvo)dostaviti Izvještaj o implementaciji projekta i opravdati namjenski utrošak dodijeljenih sredstava. Izvještaj o implementaciji projekta se sastoji iz Obrasca za narativni izvještaj (Prilog 5) i Obrasca za izvještaj o utrošku sredstava (Prilog 6), koji su dio Odluke o kriterijima za raspored sredstava iz tekućeg granta „Međunarodna kulturna saradnja“ za 2023. godinu („Službeni glasnik BiH“, broj 57/23) (u daljnjem tekstu: Odluka o kriterijima).

 

(2) Korisnik sredstava iz člana 1. stav (1) ove odluke dužan je Izvještaj o implementaciji projekta dostaviti najkasnije u roku od 30 dana od dana završetka projekta u skladu sa obrascima iz stava (1) ovog člana.

 

(3) Izvještaj o implementaciji projekta uz Obrazac za izvještaj o utrošku sredstava obavezno sadrži priložene kopije originalnih fiskalnih i ostalih propisanih računovodstvenih isprava za sve troškove nastale po odobrenom projektu u skladu s važećim zakonskim propisima, koji reguliraju ovu oblast, a koji moraju pratiti odobreni revidirani Plan utroška sredstava.

 

(4) Izvještaj o implementaciji projekta uz Obrazac za narativni izvještaj sadrži fotografije, izvještaje medija, zapisnike i druge dokumente koji dokazuju učinak projekta.

 

(5) Korisnik sredstava kojem su raspoređena sredstva u iznosu od 20.000,00 KM i više dužan je dostaviti i Izvještaj nezavisne revizije prema odredbama iz člana 17. Odluke o kriterijima. Izvještaj nezavisne revizije dostavlja se uz izvještaj o implementaciji projekta.

 

(6) Ako korisnik sredstava ne dostavi izvještaj u skladu sa st. (1), (2), (3), (4) i (5) ovog člana Ministarstvo će zatražiti povrat cjelokupnog iznosa doznačenih sredstava na Jedinstveni račun trezora Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana kada Ministarstvo službeno to od njega zatraži. Ako korisnik sredstava ne izvrši povrat sredstava, Ministarstvo će pokrenuti postupak pred nadležnim organom protiv aplikanta koji nije opravdao doznačena sredstva i zabraniti mu apliciranje na javne konkurse koje raspisuje Ministarstvo u periodu od tri godine.

 

(7) Korisnik sredstava je dužan voditi odvojenu i preciznu finansijsku dokumentaciju, tako da se sva plaćanja i troškovi načinjeni prema odobrenom projektu lako mogu identificirati.

 

(8) Korisnik sredstava je dužan da čuva originalne računovodstvene knjige i originalnu finansijsku dokumentaciju, te da u slučaju potrebe, računovodstvene knjige i drugu finansijsku dokumentaciju ustupi za razmatranje i kontrolu Ministarstvu ili osobi koju ovlasti Vijeće ministara Bosne i Hercegovine ili drugom zakonom ovlaštenom organu.

 

(9) Korisnik sredstava može izvršiti realokaciju u iznosu do 15 % unutar odobrenih aktivnosti bez posebne saglasnosti Ministarstva, što posebno navodi u izvještaju s obrazloženjem.

 

 

 

Član 3.

(Ugovor i revidirani budžet)

 

(1)   S korisnicima sredstava Ministarstvo zaključuje ugovor o korištenju dodijeljenih sredstava iz tekućeg granta „Međunarodna kulturna saradnja“ za 2023. godinu (u daljnjem tekstu: ugovor).

 

(2)   Prije zaključivanja ugovora, korisnici sredstava se obavještavaju (elektronski i telefonski) o Odluci o dodjeli sredstava iz tekućeg granta „Međunarodna kulturna saradnja“ za 2023. godinu te se od njih traži da dostave u roku od 7 dana:

 

a)             revidirani Plan utroška u skladu s odobrenim sredstvima i u skladu s budžetom u okviru aplikacije dostavljene na javni konkurs. Revidirani Plan utroška projekta postaje dio ugovora te mora biti potpisan od korisnika sredstava i ovjeren pečatom korisnika sredstava. Pri sačinjavanja revidiranog Plana utroška dozvoljeno je mijenjanje iznosa po budžetskim linijama, ali ne i mijenjanje budžetskih linija;

b)            obavještenje o tačnom terminu početka i završetka projekta i isti se unose u ugovor.

 

(3)   Ako korisnik sredstava ne prihvati uslove propisane ugovorom iz ovog člana gubi pravo na

     korištenje sredstava.

 

Član 4.

(Realizacija Odluke)

 

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine i Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine.

 

 

Član 5.

(Stupanje na snagu)

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u „Službenom glasniku BiH“.