Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

MSCA otvara poziv za postdoktorske stipendije u iznosu od 260 miliona eura

19.04.2023

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

Postdoktorske stipendije Marie Skłodowska- Curie Actions daju istraživačima koji imaju doktorat priliku da steknu nove vještine i iskustvo dok sprovode vlastiti istraživački projekat u inostranstvu. Rok za prijavu je 13. septembar 2023. godine.

Uz budžet od 260,47 miliona eura, ovi grantovi će unaprijediti kreativni i inovativni potencijal istraživača koji imaju doktorat i žele da steknu nove vještine kroz naprednu obuku i međunarodnu, interdisciplinarnu i međusektorsku mobilnost.

Poziv je otvoren za prijave u bilo kojoj naučnoj oblasti, uključujući istraživanje Euratoma.

Evropske postdoktorske stipendije, otvorene za istraživače bilo koje nacionalnosti za izvođenje personaliziranog projekta u EU ili zemljama povezanim s Horizon Europe

Globalne postdoktorske stipendije, otvorene za evropske državljane ili stanovnike sa dugotrajnim boravkom koji žele raditi s organizacijama u trećim zemljama prije povratka u Evropu

Istraživači se moraju prijaviti zajedno sa organizacijom domaćinom koja može biti univerzitet, istraživačka institucija, biznis, mala ili srednja preduzeća ili druga organizacija sa sjedištem u državi članici EU ili pridruženoj zemlji Horizon Europe.

Šema ohrabruje istraživače da steknu iskustvo izvan akademskih krugova dajući im priliku da zatraže dodatnih šest mjeseci na kraju svoje stipendije kako bi se zaposlili u neakademskoj organizaciji u Evropi.

Poziv je otvoren za istraživače koji žele da se reintegrišu u Evropu, za one koji su raseljeni zbog sukoba, kao i za istraživače sa visokim potencijalom koji žele da ponovo pokrenu svoju karijeru.

Više informacija na: https://marie-sklodowska-curie-actions.ec.europa.eu/news/opening-of-postdoctoral-fellowships-2023-call