Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

Konferencija o zelenoj agendi i digitalnoj transformaciji Zapadnog Balkana i EU: Dijalog za održivu budućnost

14.09.2023

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

                 Pomoćnik ministra civilnih poslova u Sektoru za nauku i kulturu Suvad Džafić aktivno je učestvovao na konferenciji posvećenoj dijalogu između Zapadnog Balkana i Evropske unije (EU) o ključnim područjima koja će obilježiti ovo desetljeće - zelena agenda, digitalna transformacija i zdrave društvene zajednice, koja je održan na Trebeviću. Ovaj događaj ima za cilj potaknuti institucionalni dijalog o usklađivanju prioriteta Zapadnog Balkana s prioritetima EU, kako bi se izgradile zelenije, digitalnije i otpornije ekonomije te zdravije društvene zajednice.

                Konferencija je okupila predstavnike vlada sa Zapadnog Balkana, ključne interesne strane i predstavnike Evropske komisije, zajedno s ekspertima iz relevantnih područja. Glavna svrha ovog susreta bila je razgovarati o trenutnom stanju na Zapadnom Balkanu i razmotriti prioritete za naredno desetljeće, posebno usredotočujući se na Viziju 2030.

            Konferencija je bila izvanredna prilika za stručnjake iz različitih područja da zajedno učestvuju u konstruktivnom dijalogu i predlažu učinkovita rješenja za usklađivanje prioriteta Zapadnog Balkana s prioritetima EU. Kroz ovakve inicijative, očekuje se izgradnja trajnih mostova između nacionalnih i regionalnih prioriteta i prioriteta EU.

                Projekat "Odgovori kroz politike" ima za cilj podržati Zapadni Balkan uključivanjem u relevantne EU inicijative i platforme, kao što su Europska partnerstva, misije i platforme za pametnu specijalizaciju.

                Na kraju konferencije, pomoćnik ministra u Sektoru za nauku i kulturu istakao je važnost ovakvih inicijativa za regionalni razvoj i izrazio nadu da će se postignuti dogovori brzo pretvoriti u konkretne akcije. Ova konferencija zasigurno predstavlja korak prema održivoj budućnosti za Zapadni Balkan i njegove stanovnike.