Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

Katalog rezultata projekata iz prvog poziva u Bosni i Hercegovini ''Dunavski tokovi partnerstava i saradnje''

23.02.2022

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

Direkcija za evropske integracije, u svojstvu Državne kontakt tačke za Dunavski transnacionalni program 2014-2021, pripremila je Katalog rezultata projekata iz prvog poziva u Bosni i Hercegovini, pod nazivom Dunavski tokovi partnerstava i saradnje.

Publikacija je objavljena u interaktivnoj i PDF formi a istoj se može pristupiti putem linka: http://publikacije.dei.gov.ba/publikacija/dunavski-tokovi-partnerstva-i-saradnje/

Publikacija je namijenjena svim zainteresovanim stranama u Bosni i Hercegovini, i to projektnim partnerima, potencijalnim budućim aplikantima, predstavnicima resornih institucija i organizacija civilnog društva te široj javnosti.  

U periodu od 2017. do 2019. godine, 23 organizacije i institucije iz Bosne i Hercegovine učestvovale su u 17 projekata finansiranih kroz prvi javni poziv Interreg Dunavskog transnacionalnog programa 2014-2020. Publikacija nastoji približiti na koji način su oni, zajedno sa projektnim partnerima iz ostalih zemalja učesnica Programa, doprinijeli  rješavanju zajedničkih izazova u dunavskoj regiji, kroz saradnju u oblasti inovacija, zaštite okoliša, saobraćaja, energije i dobre uprave.

Katalog sadrži linkove na projektne strateške dokumente, alate, baze podataka, te ostale ključne proizvode koji mogu biti od interesa za učesnike i potencijalne učesnike ovog i drugih programa transnacionalne saradnje, te za sve ostale zainteresovane aktere u Bosni i Hercegovini.