Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

Javne konsultacije o Prijedlogu odluke o imenovanju članova Državne komisije za saradnju Bosne i Hercegovine sa Organizacijom Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu (UNESCO) i visini novčane naknade

19.10.2023

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine je otvorilo proces javnih konsultacija o Prijedlogu odluke o imenovanju članova Državne komisije za saradnju Bosne i Hercegovine sa Organizacijom Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu (UNESCO) i visini novčane naknade, u skladu sa Pravilima za konsultacije u izradi pravnih propisa u institucijama Bosne i Hercegovine.

Proces javnih konsultacija otvoren je 19. 10. 2023. godine i u istom možete učestvovati putem stranice https://ekonsultacije.gov.ba.

Pozivamo Vas da uzmete učešće u konsultacijama i da slanjem komentara, sugestija i prijedloga date doprinos izradi što kvalitetnijeg dokumenta.