Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

Javne konsultacije o dokumentu „Izvještaj o radu Multisektorske radne grupe za praćenje implementacije Konvencije Vijeća Evrope o krivotvorenju medicinskih proizvoda i sličnim krivičnim djelima koja predstavljaju prijetnju javnom zdravlju za 2023. godinu“

14.03.2024

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine je otvorilo proces javnih konsultacija o Izvještajу o radu Multisektorske radne grupe za praćenje implementacije Konvencije Vijeća Evrope o krivotvorenju medicinskih proizvoda i sličnim krivičnim djelima koja predstavljaju prijetnju javnom zdravlju za 2023. godinu,u skladu sa Pravilima za konsultacije u izradi pravnih propisa u institucijama Bosne i Hercegovine.

 

Proces javnih konsultacija otvoren je  14.3. 2024. godine i u istom možete učestvovati putem stranice https://ekonsultacije.gov.ba .

Pozivamo Vas da učestvujete u konsultacijama i da slanjem komentara, sugestija i prijedloga date doprinos izradi što kvalitetnijeg dokumenta.

Izvještaj o obavljenim konsultacijama