Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

Javne konsultacije o dokumentu „Izvještaj o radu Komisije za certifikaciju eradikacije poliomijelitisa u Bosni i Hercegovini za 2023. godinu“

16.05.2024

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine je otvorilo proces javnih konsultacija o objavljenom dokumentu „Izvještaj o radu Komisije za certifikaciju eradikacije poliomijelitisa u  Bosni i Hercegovini za 2023. godinu“ u skladu sa Pravilima za konsultacije u izradi pravnih propisa u institucijama Bosne i Hercegovine.

Proces javnih konsultacija otvoren je 16. 5. 2024. godine i u istom možete učestvovati putem stranice https://ekonsultacije.gov.ba

Pozivamo Vas da učestvujete u konsultacijama i da slanjem komentara, sugestija i prijedloga date doprinos izradi što kvalitetnijeg dokumenta.