Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

Imenovana Komisija za deminiranje u Bosni i Hercegovini

30.09.2020

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

Na osnovu člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), člana 5. Zakona o deminiranju u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 5/02) i člana 2. Odluke o osnivanju Komisije za deminiranje u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 67/15), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 18. vanrednoj sjednici, održanoj 30. aprila 2020. godine, donijelo jeOdluku o imenovanju članova Komisije za deminiranje u Bosni i Hercegovini.

Za Članove Komisije imenovani su:

Mirna Pavlović-Ministarstvo civilnih poslova BiH,

Jelena Savić-Ministarstvo sigurnosti BiH i

Adem Spahić-Ministarstvo obrane BiH.

Članovi Komisije su imenvani na period od dvije godine. Imajući u vidu da je reakreditacija organizacija bila jedna od glavnih prioriteta u proteklom periodu, Komisija je već tokom prve sjednice pokrenula proces razmatranja i izdavanja akreditacija za sve organizacije koje ispunjavaju uslove. Na ovaj način je otklonjena jedna od glavnih prepreka za nastavak procesa protivminskog djelovanja u narednom periodu