Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

Horizon Evropa: Perspektive za Bosnu i Hercegovinu u programu Evropske unije za istraživanje i inovacije

14.05.2024

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

U Sarajevu je u organizaciji Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine održan sastanak Zajedničkog odbora između Bosne i Hercegovine i Evropske unije za EU program za istraživanje i inovacije Horizon Evropa. Sastanku su prisustvovali i predstavnici resornih entitetskih i kantonalnih ministarstava nadležnih za nauku i privredu i predstavnici univerziteta u Bosni i Hercegovini.

Predstavnici Evropske komisije iz Brisela upoznali su prisutne o mogućnostima učestvovanja u programu, objavljenim pozivima, najboljim praksama iz zemalja EU i zemalja regiona. Predstavili su dosadašnje rezultate institucija i organizacija iz BiH.

Naučno-istraživačke organizacije, privredni subjekti i predstavnici civilnog društva iz Bosne i Hercegovine, kao pridružene zemlje programu Horizon Evropa, imaju jednake mogućnosti kao i subjekti iz zemalja članica EU da učestvuju u konkursima u svim dijelovima programa. Bosna i Hercegovina svojim učestvovanjem u ovom programu ostvarila je punu integraciju u evropski naučno-istraživački prostor.

Predstavnici Ministarstva civilnih poslova informirali su prisutne o mjerama podrške za nauku i istraživanje za poboljšanje učešća u Horizontu Evropa. Govorili su i o razvoju Strategije pametne specijalizacije i informacija o Programu ekonomskih reformi za Bosnu i Hercegovinu za 2024. – 2026. u dijelu koji se odnosi na istraživanje i politike jačanja i poboljšanja veza između nauke i poslovnog sektora.

Horizon Evropa je ključni i najveći program finansiranja Evropske unije za istraživanje i inovacije sa sedmogodišnjim budžetom (2021. – 2027.) od 95,5 milijardi eura. Bosna i Hercegovina se 2009. godine prvi put pridružila Okvirnom programu Evropske unije za istraživanje (FP 7), koji je preteča programa Horizon 2020 i programa Horizon Evropa. Od tada, u kontinuitetu ima status pridružene zemlje u aktuelnim EU programima namijenjenim za istraživanje.

 

O programu Horizon Evropa