Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

Društvo za digitalizaciju tradicionalne kulturne baštine iz Širokog Brijega akreditivano za pružanje savjetodavnih usluga Međudržavnom komitetu za očuvanje nematerijalne kulturne baštine

13.10.2022

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

Generalna skupština država potpisnica UNESCO Konvencije iz 2003. godine o očuvanju nematerijalne kulturne baštine, tokom 9. zasjedanja u sjedištu UNESCO-au julu 2022. godine, akreditovalaje 33 nevladine organizacije da pružaju savjetodavne usluge Međudržavnom komitetu za očuvanje nematerijalne kulturne baštine.

Između 33 novo akreditovane nevladine organizacije je i Društvo za digitalizaciju tradicionalne kulturne baštine iz Širokog Brijega.

Akreditovanje za pružanje savjetodavnih usluga se dodjeljuje nevladinim organizacijama koje ispunjavaju uslove definisane Operativnim direktivama za implementaciju Konvencije o očuvanju nematerijalne kulturne baštine, na njihov zahtjev, i na period od četiri godine, sa mogućnošću produženja. 

Društvo za digitalizaciju tradicionalne kulturne baštine je druga nevladina organizacija iz Bosne i Hercegovine koju je Generalna skupština država potpisnica Konvencije iz 2003. godine akreditovala za pružanje savjetodavnih usluga, dok je Udruga hrvatskih amaterskih kulturno umjetničkih društava u Bosni i Hercegovini – UHAKUD ovaj status dobila još 2014. godine, te produženje 2019. godine.