Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

26. juni Međunarodni dan borbe protiv zlouporabe droga

26.06.2021

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

Generalna skupština Ujedinjenih naroda 1987. godine proglasila je 26. juni Međunarodnim danom borbe protiv zloupotrebe droga i nezakonitog prometa drogama želeći upozoriti globalnu svjetsku javnost na sverastući problem zloupotrebe (opojnih) droga i potrebu aktivnog uključivanja svih aktera, kako na globalnoj svjetskoj razini tako i na nacionalnoj razini, za djelovanje u postizanju zajedničkog cilja – međunarodno društvo slobodno od zloupotrebe droga.

 

EU agencija za droge (EMCDDA) osnovana je 1993. godine, a započela je s radom u Lisabonu 1995. Istražuje nove dinamike i dimenzije problematike droga u Evropi.Podaci Evropskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA) kažu da je Evropa važno tržište za droge, ne samo da ima domaću proizvodnju droga, već uvozi drogu nezakonito iz drugih zemalja. Svake sedmice na evropskom tržištu pronađu se dvije nove vrste droga. U EU sistem ranog upozoravanja prijavljena je tijekom 2014. godine sveukupno 101 nova tvar (porast s 81 tvari u 2013.), a nadzire se ukupno više od 450 tvari, više od polovice otkrivene su samo u posljednje tri godine.

 

Zloupotreba opojnih droga , te bolesti ovisnosti o drogama kao njena posljedica, pogađaju sve društvene slojeve, društvene zajednice i sve zemlje. Ovisnost uništava pojedinca, kompletnu porodicu, te i cijelu društvenu zajednicu. Zloupotreba droge jedan je od vodećih zdravstvenih problema u svijetu koja kod mladih osoba predstavlja najveći uzrok bolesti i smrtnosti u svim zemljama svijeta, donoseći i brojne posljedice poput nezgoda, poremećaja, kardiovaskularnih i respiratornih bolesti te drugih zdravstvenih i socijalnih problema.

 

Obilježavanje ovog dana provodi se u suradnji s odgojno-obrazovnim ustanovama, medijima, nevladinim organizacija i ostalim relevantnim institucijama uključenim u suzbijanje zloupotrebe droga, a ima za cilj upozoriti što veći broj građana na problem raširenosti zloupotrebe droga i zajedničkim snagama se suprotstaviti ovom ozbiljnom problemu današnjice. U današnje vrijeme, kad se cigarete, alkohol i droga mogu nabaviti na svakom koraku, roditeljima je još teže odgojiti dijete.

Samo liječenje ovisnika je veoma teško, kako za samog pacijenta, tako i za njegovu porodicu. Put do izlječenja je teži ako se zna da bh. društvo ima visok nivo stigme i diskiriminacije prema ovisnicima.