Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

Poziva za učešće na INFO danu Marie Sklodowska Curie Akcije Horizon Europe” 7. i 8. februara 2023. u Sarajevu

31.01.2023

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

U prostorijama i uz podršku Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu 7. i 8. februara 2023. god bit će održani ”Info daniMSCA projekti za Program Horizon Europe.

 

Organizatori info dana su imenovani državni predstavnici (NCP) za Marie Sklodowska Curie Akcije  iz  Bosne i Hercegovine, Republike  Hrvatske  i Republike Slovenije kao i  koordinatorica uspješno realiziranog MSCA projekta. 

Detaljan opis događaja uz pregled sadržaja koji će biti predstaviljen tokom INFO dana je u prilogu. 

 

Poziv za učešće se upućuje univerzitetskim profesorma, docentima, doktorantima, predstavnicima naučno istraživačkih ureda univerziteta u Bosni i Hercegovini, članovima NCP strukture iz Bosne i Hercegovine za program Horizon Europe, istraživačma, inovatorima u svim oblastima nauke u kojima se ostvaruje izvrsnost.

 

Zainteresirani za učešće mogu se prijaviti najkasnije do 6.2.2023. god. u 12:00 sati, putem emaila: hurija.dzudzevic-cancar@ffsa.unsa.ba