Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

Održana TAIEX radionica o provedbi EU Garancija za mlade

20.03.2023

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

Predstavnici Ministarstva civilnih poslova BiH sudjelovali su u radu TAIEX radionice o osmišljavanju šema nauka i pripravništva za provedbu EU Garancije za mlade – Pristupi, metodologije i prakse u EU i na Zapadnom Balkanu, koja je održana u Briselu 13. i 14. 3. 2023. godine.

                Radionica je organizirana za sve zemlje Zapadnog Balkana u suradnji s DG EMPL i European Training Foundation (ETF), a cilj je olakšati aktivaciju i implementaciju Garancije za mlade u zemljama Zapadnog Balkana.

                Pojam „aktivacije“ u kontekstu Garancije za mlade odnosi se na sredstva i aktivnosti koje se upotrebljavaju kako bi mobilizirali i angažirali mlade ljude koji nisu zaposleni, niti su u procesu obrazovanja ili obuke (NEET) kroz intervencije na tržištu rada, kontinuirano obrazovanje i obuku.

                Predstavljeni su načini pristupa implementaciji Garancije za mlade u Hrvatskoj, Rumunjskoj i Grčkoj.