Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

Održana dvodnevna radionica “Svako dijete treba porodicu”

15.03.2023

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

S ciljem izrade vizije o reformi sistema zaštite djece bez roditeljskog staranja u BiH, u Sarajevu je  održana radionica “Svako dijete treba porodicu”.

            Radionicom su započete aktivnosti na kreiranju programa “Deinstitucionalizacija u sistemu socijalne i dječije zaštite“ koji predstavlja kontinuitet uspješne saradnje Ministarstva civilnih poslova i Ureda UNICEF-a u BiH, zajedno sa nadležnim ministarstvima i institucijama entiteta i kantona sa resornom nadležnošću  u oblasti socijalne i dječije zaštite i socijalne inkluzije.

            Sekretarka ministarstva civilnih poslova BiH Biljana Čamur Veselinović rekla je da je tokom dosadašnje implementacije reformi u ovoj oblasti poseban fokus stavljen na zaštitu prava djece koja su u riziku od razdvajanja od svojih porodica, djecu bez roditeljskog staranja i djecu sa poteškoćama u razvoju. S ciljem da se promoviše pravo svakog djeteta na život u porodici, Ministarstvo civilnih poslova podržava reformske procese u ovoj oblasti od 2016. godine uz blisku saradnju sa UNICEF-om i Delegacijom Europske unije u BiH i zajedno sa  Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Federalnim ministarstvom za rad i socijalnu politiku i Federalnim ministarstvom zdravstva.

            Na radionici je naglašeno da je potrebno zajednički raditi na implementaciji Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima djeteta i nastaviti inicijative u skladu sa Smjernicama UN-a koje se odnose na alternativno zbrinjavanje djece.

            Ministarstvo civilnih poslova BiH učestvovalo je do sada u zajedničkom radu koordinacionog odbora programa “Transformacija institucija za zbrinjavanje djece i prevencija razdvajanja porodica” te je tako doprinijelo postizanju jednog od općih ciljeva ovog programa a to je  jačanje sistemskih unaprjeđenja vezanih za socijanu inkluziju djece bez roditeljskog staranja i djece sa poteškoćama u razvoju kao i zaštitu prava svakog djeteta na život u porodici.