Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

NOVE GLOBALNE SMJERNICE O MENTALNOM ZDRAVLJU NA POSLU

10.10.2022

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

Svjetska zdravstvena organizacija objavila je Svjetsko izvješće o mentalnom zdravlju, u junu 2022., koje je pokazalo da otprilike jedna od šest radno sposobnih odraslih osoba u svijetu živi s mentalnim poremećajem te da rad pojačava društvene probleme koji negativno utječu na mentalno zdravlje, uključujući diskriminaciju i nejednakost.

U tom kontekstu, Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) i Međunarodna organizacija rada (ILO) pozvale su na konkretne mjere za rješavanje problema mentalnog zdravlja na poslu, u dvije nove publikacije – Smjernice WHO-a o mentalnom zdravlju na poslu i izvedene WHO/ILO sažetak politike.

Smjernice preporučuju bolje načine za prilagodbu potrebama radnika s poremećajima mentalnog zdravlja, predlažu intervencije koje podržavaju njihov povratak na posao i, za one s teškim poremećajima mentalnog zdravlja, pružaju intervencije koje olakšavaju ulazak u plaćeni posao.

Izvješće o politici WHO/ILO-a objašnjava smjernice WHO-a u praktične strategije za vlade, poslodavce i radnike te njihove organizacije, u javnom i privatnom sektoru.

Više informacija na web stranici Joint News Release

 

           

Izvor: Evropska agencija za sigurnost i zdravlje na radu